dot dot
dot
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั้่น จำกัด
dot
bulletผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม น้ำยากันรั่วกันซึม-ผลิตภัณฑ์สีกันร้อน-สีสะท้อนความร้อน ของ บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั้่น จำกัด
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
dot
bulletความหมายของฉนวนกันความร้อน
bulletประเภทของฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม(พียูโฟม )
bulletฉนวนกันความร้อนหลังคา/ฉนวนกันความร้อนบนฝ้า/ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
bulletบอร์ดพูดคุย เรื่อง ฉนวนกันความร้อน
bulletความรู้เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน/โฟมกันความร้อนหลังคา/ป้องกันความร้อนเข้าในบ้าน
bulletฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
bulletฉนวนกันร้อน / ฉนวนกันความร้อน
bulletผนังกันความร้อน/ผนังกันร้อน
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนป้องกันร้อน
bulletคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อน
bulletอุปกรณ์กันความร้อน/อุปกรณ์กันร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันความร้อนช่วยป้องกันความร้อนได้อย่างไร?
bulletการติดตั้งฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนโพลี่ยูรีเทนโฟมลดความร้อนได้อย่างไร?
bullet โพลียูริเทนโฟมคืออะไร?( Polyurethane Foam )
bulletประโยชน์ของฉนวนความร้อนพียูโฟมหรือฉนวนพียูโฟม
bulletพียูโฟม ( P.U.Foam ) คืออะไร?
bulletบริการพ่นฉนวนกันความร้อน/บริการพ่นฉนวนความร้อน/วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบพ่น
bulletฉนวนกันความร้อนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletฉนวนความร้อน
bulletฉนวนร้อน/ฉนวนเย็น
bulletความสำคัญในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
bulletงานพ่นฉนวนป้องกันความร้อนพียูโฟมชนิดหุ้มท่อ /งานพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมชนิดหุ้มถัง
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันเสียง/โฟมกันเสียง
dot
bulletติดตั้งฉนวนกันเสียง/ติดตั้งโฟมกันเสียงครบวงจร
bulletพ่นโฟมกันความร้อน/พ่นโฟมกันร้อน/พ่นโฟมกันเสียง/พ่นโฟมกันสนิม/กันบ้านร้อน
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนกันรั่ว/ฉนวนกันซึม/ฉนวนกันเสียง
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง/กันเสียงดัง
bulletบริการฉนวนกันเสียง/พ่นโฟมกันเสียง/วัสดุกันเสียง/ลดเสียงดัง
bulletฉนวนเสียง/ฉนวนกันเสียง/ฉนวนเก็บเสียง
bulletปัญหาเสียงดัง/ลดเสียงดัง/ติดตั้งฉนวนกันเสียง
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันสนิม
dot
bulletฉนวนกันความร้อน/โฟมกันสนิมโรงงาน
bulletพ่นฉนวนกันสนิม/พ่นโฟมกันสนิม/พ่นฉนวนป้องกันกันสนิม
bulletพ่นกันสนิม/พ่นป้องกันสนิม/กันสนิมหลังคาเหล็ก
bulletฉนวนพียูโฟมสามารถป้องกันไอกรดไอด่างได้อย่างไร?
dot
กันรั่ว/กันซึม/ซ่อมหลังคารั่ว
dot
bulletสาเหตุปัญหาหลังคารั่ว/ใช้ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม/วิธีแก้ปัญหาหลังคารั่ว/รับซ่อมหลังคารั่ว/บริการซ่อมหลังคารั่ว
bulletผลิตภัณฑ์กันรั่วซึม/กันรั่วกันซึมหลังคา/ทำสีหลังคาใหม่/พ่นสีหลังคาใหม่/เปลี่ยนสีหลังคาใหม่
dot
สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletข้อมูลสีเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletที่มาของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletพ่นสีสะท้อนความร้อน/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ทติ้ง/จำหน่ายสีสะท้อนความร้อน
bulletคุณสมบัติของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletการลงทุนที่คุ้มค่าของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletข้อมูลเทคนิคของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
โพลียูรีเทนโฟม ฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนถัง ฉนวนในรูปแบบต่าง ๆ
dot
bulletฉนวนเก็บความร้อน
bulletฉนวนเก็บความเย็น/กันความร้อน
bulletกันรั่ว/ฉนวนกันรั่ว/กันซึม/ป้องกันซึม
bulletฉนวนหุ้มท่อ/หุ้มฉนวนกันความร้อน
bulletการประยุกต์นำฉนวนกันความร้อนมาใช้ทำฉากภาพยนต์
bulletสารพัดประโยชน์ที่ได้รับจากฉนวนพียูโฟม
bulletฉนวนความเย็น
dot
ประเภทฉนวนกันความร้อน ต่าง ๆ
dot
bulletฉีดฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉีดโฟมกันความร้อนพียูโฟม ( Polyurethane Foam )
bulletคุณสมบัติเด่นๆ ของฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนโฟมโพลีสไตรีน ( Polystyrene Foam )
bulletคุณสมบัติย่อฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม หรือพียูโฟม ( Polyurethane Foam )
bulletคุณสมบัติของฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนโฟมชนิดยืดหยุ่น ( Elastomeric Foam )
dot
ความรู้เรื่องของฉนวนกันความร้อนต่าง ๆ
dot
bulletความรู้เรื่องฉนวนกันความร้อน/ข้อมูลฉนวนกันความร้อน
bulletความหมายของฉนวนกันความร้อน
bulletสภาพการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อน
bulletการจำแนกฉนวนกันความร้อน
dot
ข้อมูลของฉนวนกันความร้อนแต่ละประเภท
dot
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนใยแร่
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อนใยเซลลูโลส /ฉนวนดูดซับเสียง
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนแคลเซียมซิลิเกต ( Calcium Silicate )
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนเวอร์มิคูไลท์ ( Vermiculite )
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนฟอยล์ ( Foil )
dot
สาระน่ารู้จาก R.F เกี่ยวภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
dot
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/อาคารร้อน/บ้านร้อน
bulletอาคารร้อน/โรงงานร้อน/โกดังร้อน/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนและความหมายของคำว่าฉนวน
bulletแก้ปัญหาบ้านร้อน/แก้ปัญหาหลังคาร้อน/แก้ปัญหาหลังคารั่ว/พ่นฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันร้อนหลังคา
bulletอากาศร้อนและผลกระทบ
bulletผลกระทบของภาวะโลกร้อน
bulletวิธีแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletอะไรคือปรากฎการณ์โลกร้อน
bulletหลังคาร้อน-ผนังอาคารร้อนติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างไรจึงจะเหมาะสม
bulletก่อสร้างหลังคา/ทำหลังคากันความร้อน/พ่นฉนวนหลังคา/พ่นโฟมหลังคา
bulletงานก่อสร้างโรงงาน/งานก่อสร้างอาคาร
bulletวิธีการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
bulletปัญหาภาวะโลกร้อน บ้านร้อน อาคารร้อน โรงงานร้อน ที่เกิดจากมนุษย์
bulletผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
bulletแผนผังเว็ปไซต์ของ www.rf-foam.com
dot
พันธมิตร
dot
bulletบริษัททำหลังคา/รับติดตั้งหลังคาเมทัลชีท
bulletอุปกรณ์ไฟฟ้า/สายไฟฟ้า/หลอดไฟฟ้า
bulletมีปัญหาผมร่วง/ผมบาง/ศีรษะล้าน
bulletสบู่เหลว/แชมพูสมุนไพร/จุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletศูนย์รวมเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบวัสดุทุกชนิดทุกระบบ
dot
บริหารจัดการ
dot
bulletจัดการร้าน
bulletHotmail
bulletข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์นายธีรเดช งามตา เรื่องฉนวนกันความร้อน บ.ริจิดโฟม อินซูเลชั่น จำกัด
bulletชมรมเพื่อนบ้าน
bulletISO มาตรฐานระดับโลก ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ฉนวนกันสนิม


ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนป้องกันความร้อน,โฟมกันความร้อน,โพลี่ยูรีเทนโฟม,กันความร้อน,ป้องกันความร้อน,ฉนวนหุ้มท่อ, ฉนวนPolyurethane Foam, ฉนวนโพลี่ยูรีเทนโฟม, ริจิดโฟม, ฉนวนพี.ยู โฟม, ฉนวน, พ่นโฟม, สีสะท้อนความร้อน, เซรามิคโค้ตติ้ง, กันเสียง ,กันรั่ว,กันซึม


@@ ราคาพ่นโฟมหลังคา @@

   

เกี่ยวกับราคาพ่นโฟมหลังคา ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ขนาดของพื้นที่ที่จะติดตั้งฉนวนกันความร้อน
2. วัตถุดิบที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนว่าเป็นอะไร? เกรดไหน? นำเข้าจากที่ใด?
3. ความยากง่ายในการติดตั้ง
4. ระยะทางของพื้นที่ที่จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนว่าอยู่ใกล้หรือไกล

โดยทั่วไปราคาฉนวนกันความร้อนหรือราคาการติดตั้งฉนวนกันความร้อนจะไม่ห่างกันมาก ที่ราคาต่างกันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบและแหล่งนำเข้า เช่น นำเข้าวัตถุดิบจากจีน จะถูกกว่านำเข้าจากญี่ปุ่นเล็กน้อย แต่ทว่าคุณภาพจะแตกต่างกันมาก
 

ความเป็นจริงในเรื่องของราคาพ่นโฟมหลังคากันความร้อนทั่วไป

          ราคาพ่นโฟมหลังคากันความร้อน ในการใช้บริการอาจจะคิดแตกต่างกันออกไป กรณีฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ราคาอาจจะถูกกว่าประเภทโฟมหรือฉีดฉนวนกันความร้อนพ่นลงบนวัสดุ ฉนวนกันความร้อนประเภทพียูโฟมจะมีองค์ประกอบในเรื่องของการติดตั้ง โดยเฉพาะฉนวนพียูโฟมหรือโพลียูรีเทนโฟม จะมีข้อได้เปรียบในการติดตั้งที่สามารถติดตั้งได้ทุกจุดของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบนหลังคาของอาคารหรือพ่นติดตั้งใต้หลังคาของอาคารและผนังด้านข้างของอาคาร หรือจะเป็นจุดที่แคบๆ ยากๆ สามารถติดตั้งพ่นซีลปิดในช่องอุดรอยรั่วรูเล็กๆ ป้องกันรั่ว ซึม ของหลังคาฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมสามารถทำได้ และประสิทธิภาพอายุการใช้งานรวมถึงความทนทานจะเหนือกว่าฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ ซึ่งมีข้อจำกัด ในการติดตั้งได้เฉพาะบริเวณใต้หลังคาของอาคารหรือบางจุดเท่านั้น จุดที่ยากๆ ไม่สามารถติดตั้งได้เหมือนกรณีของฉนวนโพลียูรีเทนโฟม สำหรับราคาของฉนวนกันความร้อนทั้งสองประเภทนี้ ราคาก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าใดนัก ฉนวนกันความร้อนประเภทโพลียูรีเทนโฟมจะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อย แต่ในเรื่องคุณประโยชน์และประสิทธิภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับนั้นจะแตกต่างกันมาก แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปโดยทั่วไปสามารถกันความร้อนหรือสะท้อนความร้อนได้เพียงเล็กน้อย ในขณะที่ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมสามารถกันความร้อนได้มากถึง 90% และถ้าใช้ร่วมกันกับสีสะท้อนเซรามิกโค้ตติ้งร่วมด้วย จะป้องกันความร้อนได้มากที่สุดโดยการพ่นสีสะท้อนความร้อนเซรามิกโค้ตติ้งบนหลังคาและพ่นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาด้วย ความร้อนเกือบทั้งหมดจะถูกสะท้อนกลับ ด้วยประสิทธิภาพของสีสะท้อนความร้อนเซรามิกโค๊ตติ้งและใต้หลังคาฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมก็จะทำหน้าที่สกัดกั้นต้านทานความร้อนไม่ให้ส่งผ่านลงมาด้วย

ราคาค่าบริการพ่นโฟมหลังคากันความร้อนมีความสำคัญอย่างไร?

 แท้ที่จริงแล้วการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า วัตถุประสงค์ก็ด้วยเหตุผลไม่ต้องการจ่ายเงินมากเกินจริงหรือจ่ายมากกว่าคนอื่นๆ ที่ได้ซื้อสินค้าและบริการที่เหมือนกันและเป็นเหตุผลที่เชื่อได้เลยว่าลูกค้าต้องการได้ราคาที่ดีที่สุดแต่เชื่อไหมว่าราคาที่ถูกที่สุดมักมากับปัญหาต่างๆ มากกว่าที่เราคาดหมายไว้

  เพราะฉะนั้นราคาของสินค้าและบริการต้องสมเหตุสมผลตามมูลค่าผลงานและได้ผลลัพท์ตามมูลค่าของการจ่ายเงินการพิจารณาที่ควรใส่ใจก็คือมูลค่าของผลงานต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงและผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบบริการหลังการขายจากสินค้าและบริการนั้นได้ตามความเป็นจริงและตามคำสัญญาที่ให้ไว้ คำตอบสุดท้ายการตัดสินใจซื้อสินค้าที่สำคัญจึงไม่ใช่การตัดสินใจจากราคาเพียงอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมูลค่าของผลงาน

ไม่มีใครต้องการจ่ายเกินราคา

       ลูกค้าผู้ใช้ สินค้าและบริการแต่ละชนิดแม้กระทั่งเรื่องการใช้ฉนวนกันความร้อนต้องการและคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจึงได้ตัดสินใจซื้อและเลือกใช้บริการสินค้าที่เหมาะสมสำหรับสิ่งที่ตนเองต้องการ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ คือราคาที่ยุติธรรม พร้อมด้วยการรับรอง การรับประกัน การการันตีผลงานตามมูลค่าการจ่ายเงิน และการบริการหลังการขายด้วย ไม่ใช่ต้องการแต่เพียงราคาถูกเพียงอย่างเดียวแล้วคาดหวังผลลัพท์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้

                  หน่วยงานพ่นฉนวนกันความร้อนไทยมาร์ทสโตร์ รามอินทราพ่นใต้หลังคาเมทัลชีทหนา 1 นิ้ว

                 คลิกชมผลงานพ่นฉนวนกันความร้อนจากหน้างาน

 มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญงานติดตั้งฉนวนกันความร้อน ติดตั้งโฟมกันร้อน แก้ปัญหาบ้านร้อน โรงงานร้อน บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

 ลดปัญหาบ้านร้อน แก้ปัญหาบ้านร้อน แก้ปัญหาโรงงานร้อน ลดปัญหาอาคาร้อน ด้วยการติดตั้งพ่นโฟมหลังคากันความร้อน

การันตีฝีมือความเป็นมืออาชีพ ในงานพ่นโฟมหลังคาแก้ปัญหา บ้านร้อน แก้ปัญหาหลังคาร้อนทั่วประเทศด้วยผลงานประสบการณ์จริง 

  บริการพ่นโฟมกันร้อนหรือพ่นโฟมหลังคากันบ้านร้อน แก้ปัญหาบ้านร้อน แก้ปัญหาโรงงานร้อน บริษัทมีนโยบาย การขายในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดี บริษัทไม่ได้เน้นการขายสินค้าราคาถูกที่ด้อยคุณภาพ และไม่ได้ขายในราคาที่แพง เราเน้นย้ำ แลเห็นความสำคัญของคุณภาพสินค้าและการบริการที่ดีเป็นอันดับหนึ่ง ทดลองพิสูจน์ฝีมือ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจกับทีมงานพ่นโฟมหลังคากันบ้านร้อนได้ทุกเวลา.

  โลกทุกวันนี้ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการใช้สินค้านั้นจะสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย เพราะฉนั้นการจะเอาชนะใจผู้บริโภคด้วยคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ โดยไม่มีข้อมูลความจริงนั้นแทบจะไม่มีโอกาสเลยเพราะฉนั้น ผลงานและบริการพ่นฉนวนหรือพ่นโฟมหลังคาเพื่อแก้ปัญหาป้องกันอาคารร้อน ป้องกันบ้านร้อนของเรา จึงอ้างอิงจากผลงาน ประสบการณ์ความเป็นจริง และการันตีผลงานโดยออกใบรับประกันผลงานให้ลูกค้าได้เชื่อถือและมั่นใจจากมูลค่าผลงานของบริษัท

 แนวทางในการแก้ไขบ้านร้อน แก้ปัญหาบ้านร้อน แก้ปัญหาโรงงานร้อนด้วยการพ่นโฟมหลังคา

    รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่แผ่กระจายเข้ามาในอาคาร ในโรงงานและในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต่างๆ ด้วยกระบวนการ ได้ 3 วิธี คือ การนำความร้อน, การพาความร้อน, และการแผ่รังสีความร้อน,  ต้นเหตุของปัญหาการนำพาการแผ่รังสีความร้อนที่เข้ามาโดยมากที่สุดก็คือทางหลังคา ส่วนทางด้านของผนังนั้นรังสีอินฟราเรดความร้อนจากดวงอาทิตย์จะถ่ายเทแผ่กระจายเข้ามาเป็นส่วนน้อยกว่าทางด้านหลังคาสาเหตุเพราะบริเวณพื้นที่ของหลังคาเป็นส่วนที่ได้รับรังสีอินฟราเรดซึ่งเป็นรังสีความร้อนในปริมาณที่มากและยาวนานในแต่ละวัน เราสามารถทราบได้ว่าความร้อนหรือปริมาณความร้อนได้แผ่รังสีเข้ามาทางด้านใหนบ้างโดยวิธีการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด ซึ่งเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดนั้นจะใช้หลักการแผ่รังสี โดยเครื่องมือจะทำหน้าที่รับรังสีความร้อนที่แผ่ออกมาจากวัตถุหรือวัสดุที่ใช้มุงหลังคาของ บ้าน อาคาร โรงงาน และผนังด้านข้างที่มีอุณหภูมิในตัวมันจะสามารถเปล่งรังสีอินฟราเรดออกมา โดยวัดค่ารังสีอินฟราเรดบ่งบอกค่าอุณหภูมิแสดงผลทางหน้าจอ LCD กำหนดค่าเป็นตัวเลขออกมาให้ทราบ

     ถ้าวัตถุนั้นเปล่งรังสีอินฟราเรดที่มีความเข้มมาก แสดงว่าวัตถุนั้นมีอุณหภูมิสูง และถ้าวัตถุนั้น เปล่งรังสีอินฟราเรดออกมามีความ เข้มน้อยก็แสดงว่าวัตถุนั้นมีอุณหภูมิต่ำนั่นเอง ซึ่งหลักการถ่ายเทความร้อนระหว่างอุณหภูมิกับสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิที่สูงกว่าจะไหลเข้าสู่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า หลักการและวิธีการแก้ปัญหาบ้านร้อน อาคารร้อน หรือโรงงานร้อนที่ถูกต้อง จึงต้องใช้วิธีการหยุดความร้อนที่หลังคาด้วยวิธีการพ่นติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาหรือพ่นโฟมหลังคาเพื่อทำให้หลังคาเย็นลงเป็นผลทำให้อุณหภูมิในห้องเย็นลงตามไปด้วย

   จะทนอยู่กับบ้านร้อนอยู่ทำไม? แถมยังเปลืองค่าไฟฟ้าจากการเปิดแอร์สู้กับอากาศร้อนอย่างหนัก เรียกหามืออาชีพงานพ่นโฟม หรือพ่นฉนวนกันความร้อนเพื่อแก้ไขปัญหา บ้านร้อน หลังคาร้อน อาคารร้อนและโรงงานร้อนเพื่อเปลี่ยนภาวะอากาศในอาคาร บ้านให้เย็นสบายพร้อมทั้งการประหยัดพลังงาน คิดถึงเราผู้ให้บริการพ่นโฟมหลังคา-อาคาร ทั่วประเทศทั้งงานเล็กและงานใหญ่ในราคามิตรภาพ

 อย่าปล่อยให้ บ้านร้อน อาคารร้อน โรงงานร้อน แก้ปัญหาบ้านร้อน แก้ปัญหาโรงงานร้อน หรือที่ทำงานในเวลทำงานร้อนอบอ้าว ซึ่งเป็นเหตุบั่นทอนสุขภาพจิตและทำให้เครื่องจักร เครื่องใช้ในโรงงาน อาคาร สำนักงานให้ได้รับความเสียหายอยู่ทำไม? แก้ปัญหาบ้านร้อน หลังคาร้อน ด้วยการพ่นฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม หรือพ่นโฟมหลังคา อาคาร และโรงงานสามารถแก้ปัญหาลดองศาอุณหภูมิความร้อนให้ได้รับการบรรเทาเบาลงได้อย่างแน่นอน 

การพ่นโฟมหลังคากันความร้อนสำหรับหลังคาอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันรังสีความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร การใช้วัตถุดิบเป็นสารตั้งต้นในการป้องกันความร้อนหรือเป็นฉนวนกันความร้อน ปัจจุบันนิยมใช้โฟมกันความร้อน โดยเฉพาะโพลียูรีเทนโฟม นำไปพ่นกันร้อนหรือพ่นกันความร้อนสำหรับอาคาร บ้าน โรงงานทั่วไป

    การพ่นโฟมหลังคากันความร้อน

ใช้พ่นโฟมกันความร้อนลงบนหลังคา ซึ่งพ่นกันความร้อนได้ทั้งหลังคากระเบื้อง เมทัลซีท ปูน ไม้ สังกะสี ซึ่งการพ่นโฟมลงบนหลังคาลักษณะนี้ จะตามด้วยการพ่นสีสะท้อนความร้อนเซรามิกโค๊ตติ้งซ้ำอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ความหมายของโฟมกันความร้อนหรือพ่นโฟมกันร้อนโฟมป้องกันความร้อนพ่นโฟมกันเสียง หมายถึงวัสดุที่สามารถป้องกัน หรือต้านทาน และสกัดกั้นความร้อน หน่วงเหนี่ยวความร้อนและป้องกันเสียงดังจากภายในไม่ให้ออกไปภายนอกหรือพ่นโฟมกันเสียงดังจากภายนอกไม่ให้เข้าไปภายในไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ซึ่งเทคโนโลยี่ในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกก็คือการพ่นฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือจะเรียกว่าโฟมกันความร้อนหรือโฟมกันร้อนก็ได้ แล้วแต่จะเรียกกัน หรือแม้แต่โฟมป้องกันความร้อน แต่ความหมายก็เหมือนกันทุกอย่าง ในการพ่นโฟมกันความร้อนหรือพ่นโฟมกันร้อนลงบนวัสดุต่างๆจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละงาน อย่างเช่นงานพ่นโฟมกันร้อนหรือโฟมป้องกันความร้อนเพื่อแก้ปัญหาความร้อนใช้ความหนาตามสเปคมาตรฐานของเนื้อโฟม จำนวน 1 นื้วต่อ 1 ตารางเมตรส่วนงาน พ่นโฟมป้องกันเสียงดังต้องใช้ความหนาของเนื้อโฟมจำนวน 2 นิ้วขึ้นไปทั้งนี้แล้วแต่ เดซิเบลของเสียงว่าเสียงดังมาก น้อยแค่ใหนการพ่นโฟมกันความร้อนสามารถพ่นได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งหลังคาของอาคาร ใต้หลังคา ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น ซึ่งสามารถทำได้ทั้งนั้น

                 ในปัจจุบันเทคโนโลยี่ใหม่ๆได้เข้ามาแก้ปัญหา ลดภาวะความร้อนภายในอาคารสถาน ที่ต่างๆอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพสูง นั่นก็คือการพ่นโฟมกันความร้อนหรือโฟมกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือโฟมป้องกันความร้อน งานพ่นโฟมกันเสียงการทำงานของโฟมกันความร้อนหรือโฟมป้องกันความร้อนนั้น สามารถใช้ฉีดหรือพ่นลงบนหลังคาหรือใต้หลังคา ผนัง ด้านข้างได้ทุกส่วน และสามารถใช้พ่นโฟมกันร้อนหรือโฟมป้องกันความร้อนพ่นโฟมกันเสียงลงได้ในวัสดุทั้งโลหะและอโลหะรวมถึงไม้และปูน ซึ่งทำได้ทั้งนั้น ในการพ่นโฟมกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือโฟมป้องกันความร้อนต้องมีความละเอียดและพิถีพิถัน และในการพ่นโฟมกันความร้อนโฟมป้องกันความร้อนลงในวัสดุแต่ละชนิดนั้นความหนาของเนื้อโฟมกันความร้อนก็ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุนั้นๆ หรือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ที่เราจะป้องกัน-รักษา ว่าองศาความร้อน-เย็นอยู่ในระดับใดส่วนงานพ่นโฟมกันเสียงนั้นความหนา ของเนื้อฉนวนก็อยู่ที่ระดับของความดังของเสียงว่า ระดับความดังเสียงเดซิเบลเท่าไรเพราะฉนั้นงานพ่นโฟมกันเสียง จึงกำหนดความหนาของการพ่นโฟมตามระดับเดซิเบลเสียง และในส่วนของการพ่นโฟมกันความร้อนหรือพ่นโฟมกันร้อนที่ต้องฉีดหรือพ่นโฟมลงบนหลังคาไม่ว่าหลังคานั้นจะใช้วัสดุใดๆ ก็ตาม เมื่อพ่นโฟมกันความร้อนลงบนหลังคาแล้วต้องพ่นสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้งพ่นปิดซ้ำลงบนผิวของ พี.ยู.โฟมอีกครั้ง เพื่อเซฟผิวของโฟมกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมจากแสง UV (อัลตราไวโอเลต) ที่จะกัดกร่อนทำลายผิวของ โฟมวิธีการเช่นนี้จะทำให้ได้ผลลัพท์ที่ดีมาก ซึ่งจะทำให้ลดความร้อนได้มากที่สุด กรณีพ่นโฟมกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือโฟมป้องกันความร้อนใต้หลังคาของอาคาร ไม่จำเป็นต้องพ่นสีสะท้อนเซรามิคโค้ตติ้งปิดผิวของโฟมซ้ำ เพราะแสงแดดเข้าไม่ถึง ส่วนการพ่นโฟมป้องกันความร้อนหรือพ่นโฟมกันร้อนบนผนังของอาคารก็ทำได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถพ่นโฟมกันความร้อนหรือโฟมป้องกันความร้อนทั้งภายนอกและภายในเช่นเดียวกับหลังคา  

                        ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งของการพ่นโฟมกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมบนหลังคาจะช่วยในเรื่องกันน้ำฝนรั่วหรือซึมเข้ามาในอาคารและยังช่วยกันเสียงดังจากภายนอกอาคารอย่างเช่น เสียงดังของเครื่องบินที่บินผ่านในระดับต่ำ ขณะบินขึ้น-ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้ามีการพ่นโฟมกันความร้อนหรือโฟมป้องกันความร้อนบริเวณผนังของอาคารรอบด้านก็จะช่วยในเรื่องของกันเสียงและกันซึมของน้ำฝน นี่คือข้อดีของเทคโนโลยี่โฟมกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมส่วนหนึ่ง ซึ่งการพ่นโฟมกันความร้อนนอกจากจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในอาคารสถานที่ติดตั้งลงแล้ว ผลลัพท์ที่เห็นชัดเจนอีกประการหนึ่งที่ติดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าลงได้อย่างมากในแต่ละปี เท่ากับเป็นการเพิ่มกำไรโดยอัตโนมัติ นี่คือประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงจากการติดตั้งพ่นโฟมป้องกันความร้อนหรือพ่นโฟมกันร้อน ในการติดตั้งฉนวนกันความร้อนก็ทำได้โดยง่าย อายุการใช้งานของโฟมกันความร้อนนั้นจะอยู่คู่กับ หลังคา หรือ ผนังอาคารตลอดไป จนกว่าเราจะรื้อเปลี่ยนหลังคาใหม่ หรือรื้อผนังอาคารทิ้งเท่านั้นจะเห็นได้ว่าผลพลอยได้จากกำไรค่าไฟฟ้าในแต่ละปีจำนวนมหาศาล ซึ่งยังไม่รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากอากาศภายในอาคารเย็นสบาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการลงทุนติดตั้งโฟมกันความร้อนนั้นถ้าเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับถือว่าน้อยมาก เฉพาะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นเวลานานก็มีกำไรมากกว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งพ่นโฟมกันความร้อนแล้ว ส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานกลัวในเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งพ่นโฟมกันความร้อน กลัวว่าจะแพงและไม่คุ้มค่าเพราะคิดถึงแต่เพียงค่าใช้จ่ายในวันนี้โดยลืมนึกถึงการประหยัดพลังงานค่าใช้จ่ายได้ตลอดไปในวันข้างหน้า ซึ่งในความเป็นจริงเหตุการณ์กลับตรงกันข้ามกับที่คิด ถ้าคำนวณแบบบูรณาการทั้งระบบแล้วจะเข้าใจทันทีว่าการติดตั้งพ่นโฟมกันความร้อนหรือพ่นโฟมกันร้อนนั้นคุ้มค้ายิ่งกว่าคุ้ม ถ้าเห็นถึงผลประโยชน์ของสินค้าหลังการติดตั้งจะชัดเจนมากขึ้น จะทำให้ท่านคิดย้อนไปว่าทำไมเราถึงติดตั้งพ่นโฟมกันความร้อนในโรงงานช้าอย่างนี้ ถ้ารู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากมายขนาดนี้จะติดตั้งให้เร็วกว่านี้ เพื่อประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้าลดลงและโรงงานจะได้มีกำไรมากขึ้น

                       ภาพด้านล่างคือ ตัวอย่างการพ่นโฟมกันความร้อนจากหน้างานจริงโรงแรมโพธิ์วดล จ.เชียงราย

                      คลิก ชมรายระเอียดผลงาน จากหน้างานจริง เพิ่มเติมได้ที่นี่..

                                 ทีมงานของบริษัทริจิดโฟม ขณะพ่นโฟมกันความร้อนหรือพ่นฉนวนกันความร้อน

เรื่องของการใช้ฉนวนกันความร้อน หรือพ่นโฟมกันร้อน พ่นโฟมกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม ซึ่งเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงาน แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงคิด คำนึงถึงรายจ่ายในวันนี้ มากกว่าจะคิดถึงสิ่งที่จะประหยัดได้ในวันข้างหน้า (ประหยัดพลังงานไฟฟ้า) ซึงเป็นเป็นการลงทุนและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างมากในระยาว

คุณสมบัติที่ดีของวัสดุความเป็นฉนวนกันความร้อนหรือโฟมกันร้อนโฟมกันความร้อน

                กรณีที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการเป็นฉนวนกันความร้อนของวัสดุนั้น ก่อนที่จะทราบถึงแนวทางในการเลือกใช้ ฉนวนกันความร้อนนั้น ควรจะมีความเข้าใจกับความหมายของคำว่า "วัสดุฉนวนกันความร้อน" ก่อน ซึ่งวัสดุฉนวนกันความร้อนในความหมายที่เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือเลือกวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อน  หรือความเย็นไม่ให้ผ่านจากด้านหนึ่งสู่อีกด้านหนึ่งของวัสดุได้โดยง่าย ซึ่งการที่ความร้อนจะผ่านเข้าได้มากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุชนิดนั้นว่า มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนเพียงใด ซึ่งคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีนั้นสามารถพิจารณาได้จากความสามารถในด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้  

                                                   -   การต้านทานความร้อนสูงหรือค่า R (Resisttivity - "R")

                                                   -   การนำความร้อนที่ต่ำหรือค่า K (Conductivity - "K")

                                                   -   ความจุความร้อนที่ต่ำ หรือไม่สะสมความร้อนในเนื้อวัสดุ   (Thermal Capacity)

 โดยค่าต่างๆ เหล่านี้สามารถสอบถามหรือดูจากข้อมูลชนิดของฉนวนที่ผู้ผลิตให้มาและสอบถามความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญ ทางนี้โดยเฉพาะ การเลือกใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนที่ดีจะช่วยลดปริมาณความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคารให้น้อยลงได้ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานในการทำความเย็นให้กับอาคาร โดยเฉพาะกับบริเวณที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศที่จะต้องสูญเสียพลังงานในการทำความเย็นในห้องเป็นจำนวนมาก แต่ถ้ามีการใช้วัสดุที่มีความเป็น ฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีนั้นก็จะเป็นการช่วยในการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศได้มาก ซึ่งฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำให้ประหยัดพลังงานและมีผลทำให้เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าลดลงด้วย

 ประโยชน์ของฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือพ่นโฟมกันความร้อน มีดังนี้.-

              1.   ป้องกันความร้อน ความเย็น ลดความร้อนภายในอาคารได้อย่างมาก ป้องกันไม่ให้รังสีความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร ทำให้ภายในอาคารเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด กรณีภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานไม่หนักจนเกินไป                

              2.   ป้องกันการรั่วซึม  (Water Leaking) ฉนวนกันความร้อนมีคุณสมบัติอย่างอย่างหนึ่งคือ ช่วยป้องกันการรั่วซึมจากน้ำ ทั้งน้ำฝนและน้ำประปา รวมถึงป้องกันไอน้ำและความชื้นจากไอน้ำซึมผ่าน   

               3.   ลดเสียงดังกั้นเสียง (Noise Inhibiting) คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนอีกประการหนึ่งคือ ลดเสียงดังจากภายนอกอาคารได้ในระดับหนึ่ง  

               4.   ทนกรด ทนด่าง (Acid & Base Resistant)   

               5.   การทนไฟและไม่ลามไฟ  (Fire Retardant)   

               6.   ไม่มีสารพิษเจือปน  (Non Toxic/Irritant)   

               7.   ป้องกัน แมลง มด หนู เข้ามาอยู่อาศัย  

               8.   น้ำหนักเบา  และแข็งแรง  (Light Weight & Strength) 

               9.   ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (Condensation Control)  

             10.  ติดตั้งง่าย (Easy to Install)  

             11. ไม่มีการยุบตัว  (Does Not Pack Down)  

              12.  รูปทรงในเชิงสถาปัตยกรรม  (Architectural Shapes)   

              13.  ประหยัดพลังงาน  (Energy Saver) หรือช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้อย่างมากนั่นเอง    

 คำว่ามืออาชีพ งานพ่นฉนวนกันความร้อน หรือมืออาชีพงานพ่นโฟมกันร้อน พ่นโฟมหลังคาป้องกันหลังคาร้อนตามที่ได้กล่าวอ้างนั้นมิใช่เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ ดังนั้นจึงขออ้างถึงผลงานพ่นโฟมกันร้อนที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสายตาของท่านพิสูจน์ได้จาก โครงการ อาคารต่างๆ ที่เราได้ทำการ ติดตั้งพ่นโฟมหลังคาป้องกันหลังคาร้อนของอาคารทั่วประเทศไว้เป็นหลักฐานการอ้างอิง ของผลงานความเป็นจริงของเรา

ถ้าท่านกำลังคิดที่จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนกันเสียง ฉนวนกันเสียงสะท้อน ฉนวนดูดซับเสียง ฉนวนกันสนิมหรือพ่นโฟมกันสนิม ฉนวนกันรั่ว ฉนวนกันซึม สีกันร้อน สีกันความร้อน สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน  โปรดคิดถึงเราเป็นอันดับแรก บริการทั้งงานเล็กและงานใหญ่ทุกขนาด ครบเครื่องในเรื่องฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันเสียง,ฉนวนกันสนิม, ฉนวนกันความชื้น, ฉนวนกันรั่ว, ฉนวนกันซึม ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งใหม่ หรือแก้ไขงานเก่าที่ถูกทิ้ง ปรึกษาปัญหาบ้านร้อน อาคารร้อน โรงงานร้อน ปัญหาเสียงดังจากภายนอกบ้านเข้าไปภายในบ้าน หรือปัญหาเสียงดังจากบ้านข้างเคียงจนทำให้ไม่มีสมาธิหงุดหงิดรำคาญใจเพราะเสียงดังรบกวน ปัญหาสนิมกัดกร่อนโรงงาน ปัญหาอาคารรั่วหรือน้ำซึมหลังคา เราแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้อย่างแน่นอน ท่านจะหมดปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนและบ้านร้อน ลดมลพิษทางความร้อนและปัญหาเสียงดัง ปรึกษาเบื้องต้นฟรี โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูง

มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญงานพ่นโฟมหลังคากันความร้อน บริการทั่วประเทศ ผลงานมากกว่า 100 โปรเจค 
ฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม

Prevent thermal insulation / sound insulation protection / insulation prevent rust. article
Sound insulation protection / foam block sound article
โฟมกันเสียงหรือฉนวนกันเสียง article
ประโยชน์ของการติดตั้งโฟมกันร้อน article
สิ่งที่ทำให้บ้านร้อนและการลดบ้านร้อน article
ราคาสีกันร้อน /ราคาสีกันความร้อน
สีกันความร้อนหลังคา
ฉนวนกันความร้อนหลังคา
ฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันความร้อน
ฉีดโฟมกันเสียง
พรีเซ้นท์งานติดตั้งฉนวนกันสนิมหรือโฟมกันสนิมเหล็ก
Meaning of insulation, heat protection and prevention of heat insulation article
การแก้ปัญหาบ้านรั่วซึม/หลังคารั่วซึม/อาคารรั่วซึม/โรงงานรั่วซึมCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 83/42 หมู่ 6 ตำบล : เสาธงหิน อำเภอ : บางใหญ่ จังหวัด : นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ : 11140
โทร.02-903-0507,02-903-0508  Fax : 02-903-0503

เปิดทำการเวลา 8:30 - 17:30 วันจันทร์-วันเสาร์
www.rf-foam.com   E-mail : rf-foam@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0125549012536