dot dot
dot
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั้่น จำกัด
dot
bulletผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม น้ำยากันรั่วกันซึม-ผลิตภัณฑ์สีกันร้อน-สีสะท้อนความร้อน ของ บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั้่น จำกัด
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
dot
bulletความหมายของฉนวนกันความร้อน
bulletประเภทของฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม(พียูโฟม )
bulletฉนวนกันความร้อนหลังคา/ฉนวนกันความร้อนบนฝ้า/ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
bulletบอร์ดพูดคุย เรื่อง ฉนวนกันความร้อน
bulletความรู้เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน/โฟมกันความร้อนหลังคา/ป้องกันความร้อนเข้าในบ้าน
bulletฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
bulletฉนวนกันร้อน / ฉนวนกันความร้อน
bulletผนังกันความร้อน/ผนังกันร้อน
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนป้องกันร้อน
bulletคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อน
bulletอุปกรณ์กันความร้อน/อุปกรณ์กันร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันความร้อนช่วยป้องกันความร้อนได้อย่างไร?
bulletการติดตั้งฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนโพลี่ยูรีเทนโฟมลดความร้อนได้อย่างไร?
bullet โพลียูริเทนโฟมคืออะไร?( Polyurethane Foam )
bulletประโยชน์ของฉนวนความร้อนพียูโฟมหรือฉนวนพียูโฟม
bulletพียูโฟม ( P.U.Foam ) คืออะไร?
bulletบริการพ่นฉนวนกันความร้อน/บริการพ่นฉนวนความร้อน/วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบพ่น
bulletฉนวนกันความร้อนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletฉนวนความร้อน
bulletฉนวนร้อน/ฉนวนเย็น
bulletความสำคัญในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
bulletงานพ่นฉนวนป้องกันความร้อนพียูโฟมชนิดหุ้มท่อ /งานพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมชนิดหุ้มถัง
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันเสียง/โฟมกันเสียง
dot
bulletติดตั้งฉนวนกันเสียง/ติดตั้งโฟมกันเสียงครบวงจร
bulletพ่นโฟมกันความร้อน/พ่นโฟมกันร้อน/พ่นโฟมกันเสียง/พ่นโฟมกันสนิม/กันบ้านร้อน
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนกันรั่ว/ฉนวนกันซึม/ฉนวนกันเสียง
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง/กันเสียงดัง
bulletบริการฉนวนกันเสียง/พ่นโฟมกันเสียง/วัสดุกันเสียง/ลดเสียงดัง
bulletฉนวนเสียง/ฉนวนกันเสียง/ฉนวนเก็บเสียง
bulletปัญหาเสียงดัง/ลดเสียงดัง/ติดตั้งฉนวนกันเสียง
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันสนิม
dot
bulletฉนวนกันความร้อน/โฟมกันสนิมโรงงาน
bulletพ่นฉนวนกันสนิม/พ่นโฟมกันสนิม/พ่นฉนวนป้องกันกันสนิม
bulletพ่นกันสนิม/พ่นป้องกันสนิม/กันสนิมหลังคาเหล็ก
bulletฉนวนพียูโฟมสามารถป้องกันไอกรดไอด่างได้อย่างไร?
dot
กันรั่ว/กันซึม/ซ่อมหลังคารั่ว
dot
bulletสาเหตุปัญหาหลังคารั่ว/ใช้ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม/วิธีแก้ปัญหาหลังคารั่ว/รับซ่อมหลังคารั่ว/บริการซ่อมหลังคารั่ว
bulletผลิตภัณฑ์กันรั่วซึม/กันรั่วกันซึมหลังคา/ทำสีหลังคาใหม่/พ่นสีหลังคาใหม่/เปลี่ยนสีหลังคาใหม่
dot
สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletข้อมูลสีเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletที่มาของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletพ่นสีสะท้อนความร้อน/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ทติ้ง/จำหน่ายสีสะท้อนความร้อน
bulletคุณสมบัติของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletการลงทุนที่คุ้มค่าของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletข้อมูลเทคนิคของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
โพลียูรีเทนโฟม ฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนถัง ฉนวนในรูปแบบต่าง ๆ
dot
bulletฉนวนเก็บความร้อน
bulletฉนวนเก็บความเย็น/กันความร้อน
bulletกันรั่ว/ฉนวนกันรั่ว/กันซึม/ป้องกันซึม
bulletฉนวนหุ้มท่อ/หุ้มฉนวนกันความร้อน
bulletการประยุกต์นำฉนวนกันความร้อนมาใช้ทำฉากภาพยนต์
bulletสารพัดประโยชน์ที่ได้รับจากฉนวนพียูโฟม
bulletฉนวนความเย็น
dot
ประเภทฉนวนกันความร้อน ต่าง ๆ
dot
bulletฉีดฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉีดโฟมกันความร้อนพียูโฟม ( Polyurethane Foam )
bulletคุณสมบัติเด่นๆ ของฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนโฟมโพลีสไตรีน ( Polystyrene Foam )
bulletคุณสมบัติย่อฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม หรือพียูโฟม ( Polyurethane Foam )
bulletคุณสมบัติของฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนโฟมชนิดยืดหยุ่น ( Elastomeric Foam )
dot
ความรู้เรื่องของฉนวนกันความร้อนต่าง ๆ
dot
bulletความรู้เรื่องฉนวนกันความร้อน/ข้อมูลฉนวนกันความร้อน
bulletความหมายของฉนวนกันความร้อน
bulletสภาพการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อน
bulletการจำแนกฉนวนกันความร้อน
dot
ข้อมูลของฉนวนกันความร้อนแต่ละประเภท
dot
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนใยแร่
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อนใยเซลลูโลส /ฉนวนดูดซับเสียง
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนแคลเซียมซิลิเกต ( Calcium Silicate )
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนเวอร์มิคูไลท์ ( Vermiculite )
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนฟอยล์ ( Foil )
dot
สาระน่ารู้จาก R.F เกี่ยวภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
dot
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/อาคารร้อน/บ้านร้อน
bulletอาคารร้อน/โรงงานร้อน/โกดังร้อน/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนและความหมายของคำว่าฉนวน
bulletแก้ปัญหาบ้านร้อน/แก้ปัญหาหลังคาร้อน/แก้ปัญหาหลังคารั่ว/พ่นฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันร้อนหลังคา
bulletอากาศร้อนและผลกระทบ
bulletผลกระทบของภาวะโลกร้อน
bulletวิธีแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletอะไรคือปรากฎการณ์โลกร้อน
bulletหลังคาร้อน-ผนังอาคารร้อนติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างไรจึงจะเหมาะสม
bulletก่อสร้างหลังคา/ทำหลังคากันความร้อน/พ่นฉนวนหลังคา/พ่นโฟมหลังคา
bulletงานก่อสร้างโรงงาน/งานก่อสร้างอาคาร
bulletวิธีการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
bulletปัญหาภาวะโลกร้อน บ้านร้อน อาคารร้อน โรงงานร้อน ที่เกิดจากมนุษย์
bulletผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
bulletแผนผังเว็ปไซต์ของ www.rf-foam.com
dot
พันธมิตร
dot
bulletบริษัททำหลังคา/รับติดตั้งหลังคาเมทัลชีท
bulletอุปกรณ์ไฟฟ้า/สายไฟฟ้า/หลอดไฟฟ้า
bulletมีปัญหาผมร่วง/ผมบาง/ศีรษะล้าน
bulletสบู่เหลว/แชมพูสมุนไพร/จุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletศูนย์รวมเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบวัสดุทุกชนิดทุกระบบ
dot
บริหารจัดการ
dot
bulletจัดการร้าน
bulletHotmail
bulletข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์นายธีรเดช งามตา เรื่องฉนวนกันความร้อน บ.ริจิดโฟม อินซูเลชั่น จำกัด
bulletชมรมเพื่อนบ้าน
bulletISO มาตรฐานระดับโลก ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ฉนวนกันสนิม


ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนป้องกันความร้อน,โฟมกันความร้อน,โพลี่ยูรีเทนโฟม,กันความร้อน,ป้องกันความร้อน,ฉนวนหุ้มท่อ, ฉนวนPolyurethane Foam, ฉนวนโพลี่ยูรีเทนโฟม, ริจิดโฟม, ฉนวนพี.ยู โฟม, ฉนวน, พ่นโฟม, สีสะท้อนความร้อน, เซรามิคโค้ตติ้ง, กันเสียง ,กันรั่ว,กันซึม


โฟมฉีดหลังคากันร้อน article

                                       
                                                                   โฟมฉีดหลังคากันร้อน

ในการนำโฟมมาทำเป็นฉนวนกันความร้อนนั้น ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า ตลอดจนประสิทธิภาพความนิยม ประการสำคัญคือประโยชยน์ที่ได้รับและความปลอดภัย อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โฟมมีหลายชนิดให้เลือกใช้ การคัดเลือกนำโฟมที่เหมาะสมกับงานไปใช้ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้โดยตรง

   คุณลักษณะของโฟมที่บริษัทนำมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับฉีดโฟมหลังคากันร้อน มีชื่อว่าโพลียูรีเทนโฟม(  Polyurethane Foam )หรือพียูโฟม( P.U. Foam  ) และมีการผสมสารไม่ลามไฟลงไป เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไฟได้ง่าย โฟมที่เราคัดเลือกให้ลูกค้า เป็นโฟมเกรดเอพิเศษ เพราะเราจะใช้วัสดุที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม Polyurethane Foam : P.U. Foam  ) คืออะไร?

โพลียูรีเทนโฟมถือเป็นฉนวนอีกประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็นเป็นพลาสติกเหลวชนิดทอร์โมเซ็ตติ้ง (Thermosetting) ที่นิยมนำมาใช้อุตสาหกรรมประเภทต่างๆมากมายและแพร่หลายรวมทั้งงานประดิษฐ์  เช่น ทำเลียนแบบไม้เทียม หรือทำกันชนรถยนต์  ส่วนประกอบภายในรถ เช่น พวงมาลัยและแผงคอนโซล การทำขาเทียม และการสร้างความแข็งแรงให้กับชิ้นงานหรือแม่พิมพ์(เม็ดโฟมมีขนาดใหญ่กว่า) ตลอดจนการนำมาฉีดเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนฉนวนเก็บความเย็นของห้องเย็น มีลักษณะเป็นของเหลว 2 ชนิด

ชนิดที่ 1 มีสีเหลืองคล้ายโพลีเอสเทอร์เรซิ่น เรียกว่า โฟมขาว หรือ โพลิออล (polyol)

ชนิดที่ 2 มีสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ เรียกว่า โฟมดำ หรือ ไดไอโซไซยาเนต (diisocyanate) 

โพลียูรีเทนโฟม( Polyurethane Foam  ) เป็นกลุ่มโพลีเมอร์ ที่ใช้กันแพร่หลายเนื่องจาก เป็นวัสดุยืดหยุ่น อ่อนนุ่มจนถึงวัสดุที่มีความแข็งแรง และมีน้ำหนักเบา โพลียูรีเทนโฟม แบ่งออกเป็น  3 กลุ่มด้วยกันคือ

1. โพลียูรีเทน โฟมชนิดยืดหยุ่น (flexible polyurethane foam)

2. โพลียูรีเทน โฟมชนิดแข็ง (rigid polyurethane foam)

3. อิลาสโตเมอร์ (polyurethane elastomers)

การนำฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมไปใช้งานเป็นฉนวนป้องกันความร้อน

 

ฉนวนความร้อนประเภทโฟม ซึ่งมีหลายชนิดหลายประเภท

    โฟมโพลียูรีเทน หรือพียูโฟมเป็นฉนวนที่กันความร้อนได้ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฉนวนชนิดอื่น ๆ โดยทั่วไปฉนวนพียูโฟมจะไม่ดูดซับความชื้น แต่เนื่องจากโฟมมีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อโดนความร้อนสูงเป็นเวลานาน ๆ โฟมจะเปลี่ยนรูป เช่น บิดงอ บุบสลาย หรือไหม้ไปในที่สุด แต่ในบ้านเราทั่ว ๆ ไป มักจะไม่มีอุณหภูมิสูงถึงระดับนั้น ยกเว้นกรณีที่มีการนำฉนวนพียูโฟมไปใช้บุหลังกระจกโดยตรง เช่น กระจกหน้าต่างจะทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งฉนวนพียูโฟมไม่สามารถคงสภาพเดิมเอาไว้ได้ นอกจากนี้มีความจำเป็นต้องป้องกันการถูกทำลายเนื่องจากรังสีอัตราไวโอเลต (UV) จากรังสีดวงอาทิตย์

คุณสมบัติของฉนวนความร้อนโพลียูรีเทนโฟม หรือฉนวนความร้อนพียูโฟม (P.U. FOAM)
1. ฉนวนความร้อนพียูโฟม ( P.U. FOAM ) สามารถลดการแผ่รังสี และการนำความร้อนได้มากกว่า 90% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ต่ำที่สุดรองจากสุญญากาศ (K Factor = 0.017 Kcal/HmฐC)
2. ฉนวนความร้อนพียูโฟม ( P.U. FOAM ) ใช้เป็นฉนวนได้เป็นอย่างดีในงานที่มีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 70 C ถึง 100C
3. ฉนวนความร้อนพียูโฟม ( P.U. FOAM ) มีโครงสร้างของเนื้อโฟมแบบ closed cells จึงสามารถกั้นเสียง ป้องกันเสียงรบกวน หรือเสียงดังซึ่งอาจทะลุผ่านมาจากภายในสู่ภายนอกหรือเสียงดังจากภายนอกสู่ภายในได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาเสียงดังจากหลังคาที่มุงด้วยสังกะสี หรือเหล็กขึ้นรูป (Metal sheet) หรืองานห้องสตูดิโอ
4. ฉนวนความร้อนพียูโฟม ( P.U. FOAM ) ทนต่อกรดและด่าง ไม่ลามไฟเนื่องจากผสมสารกันไฟมีน้ำหนักเบา ทนทาน สามารถรับแรงกดได้ถึง 2.2 กก./ตร.ซม. จึงไม่ยุบตัว (Compressive strength 2.2 kg/cm2 Density 40 kg/m3)
5. ฉนวนความร้อนพียูโฟม ( P.U. FOAM ) มีกาวในตัวจึงสามารถเกาะติดแน่นประสานเข้ากันได้ดีกับผิววัสดุทุกชนิด เช่น กระดาษ ไม้อัด คอนกรีต กระเบื้อง สังกะสี อะลูมินั่ม หรือหลังคาเหล็ก โดยไม่มีช่องว่างหรือโพรงอากาศ จึงสามารถกันรั่ว กันซึม และป้องกัน การเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ฉนวนพียูโฟมยังช่วยป้องกันการเกิดการกลั่นตัว หรือควบแน่นรวมตัวกันเป็นหยดน้ำของไอน้ำในฤดูหนาว ใต้หลังคาโรงงาน โรงเรือนที่มุงด้วยสังกะสีหรือแผ่นเหล็ก Metal sheet
6. ฉนวนความร้อนพียูโฟม ( P.U. FOAM ) เป็น Varsatile Cellular Plastic จึงมีความคงทนแข็งแรง น้ำหนักเบา ไม่เสื่อมสภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่หลุดร่อน ไม่มีรอยต่อติดกันเป็นเนื้อเดียวกันตลอด และสามารถกำหนดความหนาได้ตามความต้องการพียูโฟม ( P.U. FOAM ) ไม่เป็นที่อาศัยของ มด มอด ปลวก หรือแมลงต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าไปทำรังได้อีกด้วย

                         ฉนวนกันความร้อน พียูโฟมที่ได้นำมาติดตั้งพ่นใต้หลังคาเพื่อป้องกันความร้อน

              ชมภาพผลงานพ่นพียูโฟม จากหน้างานจริงได้ที่นี่..

 ฉนวนกันความร้อนพียูโฟมจึงเป็นฉนวนที่ทำหน้าที่มากกว่าหนึ่งหน้าที่ เช่นช่วยป้องกันความร้อน ช่วยเก็บรักษาความเย็น ช่วยกันเสียงดัง ช่วยป้องกันสนิม กันรั่ว กันซึม ฯลฯ เพราะฉะนั้นการลงทุนติดตั้งฉนวนกันความร้อนพียูโฟม จึงคุ้มค่ามากกว่าที่คิดไว้หลายประการ นอกจากนี้ยังมีการนำพียูโฟมไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น นำพียูโฟมไปทำปฏิมากรรมหรือสถาปัตยกรรม ขึ้นรูปโครงสร้างในงานประเภทต่างๆ ซึ่งพียูโฟมทำได้ดีด้วยคุณสมบัติเด่นๆทั้งน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ราคาถูก
    

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งฉนวนความร้อนพียูโฟมหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือโฟมโพลียูรีเทน

 1.   ป้องกันความร้อน ความเย็น ลดความร้อนภายในอาคารได้อย่างมาก

2.   ป้องกันการรั่ว  (Water Leaking)   

3.   ป้องกันการซึมของน้ำ
            4.   ลดเสียงดังกั้นเสียง (
Noise Inhibiting) 
 

5.   ทนกรด ทนด่าง (Acid & Base Resistant)  

6.   การทนไฟและไม่ลามไฟ  (Fire Retardant)   

7.   ไม่มีสารพิษเจือปน  (Non Toxic/Irritant)   

8.   ป้องกัน แมลง มด หนู เข้ามาอยู่อาศัย  

9.   น้ำหนักเบา  และแข็งแรง  (Light Weight & Strength) 

10.   ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (Condensation Control)  

11.  ติดตั้งง่าย (Easy to Install)  

12. ไม่มีการยุบตัว  (Does Not Pack Down)  

13.  รูปทรงในเชิงสถาปัตยกรรม  (Architectural Shapes)   

14.  ประหยัดพลังงาน  (Energy Saver) หรือช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้อย่างมากนั่นเอง    

  นี่คือประโยชน์หลักๆ ที่ได้รับจากการพ่นฉนวนความร้อนพียูโฟม หรือโฟมกันความร้อน  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่   
 
    หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนความร้อน

    คือความสามารถในการป้องกันความร้อน ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน การเปลี่ยนรูปร่างเมื่อได้รับความร้อน การกันน้ำและความชื้น การทนต่อแมลงและเชื้อรา ความแข็งแรงทนทาน ความปลอดภัยต่อสุขภาพ การเสื่อมสภาพและความต้องการการบำรุงรักษา เพียงเท่านี้ ก็ทำให้คุณสามารถเลือกซื้อวัสดุฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนความร้อนที่เหมาะและสามารถช่วยประหยัดพลังงานภายในที่อยู่อาศัยได้แล้ว ซึ่งนอกจากจะประหยัดเงินค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือน แต่ละปีแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานโดยรวม

         ชมภาพผลงาน พ่นโฟมหลังคาบ้านจากหน้างานจริงที่นี่

                     ตัวอย่างโฟมฉีดหลังคากันร้อน ซึ่งเป็นกระเบื้อง

 

หลังคาบ้านหรือหลังคาอาคารคือจุดรับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรง ดังนั้นพลังงานความร้อนจึงตกกระทบกับหลังคาบ้านหรือหลังคาโรงงานโดยตรง ส่งผลให้อุณหภูมิภายในบ้านหรืออาคารสูง และพลังงานความร้อนจแผ่กระจายวนเวียนอยู่ภายในบริเวณบ้านหรืออาคาร ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวได้ จึงเป็นที่มาและการแก้ไขบ้านร้อนอาคารร้อนโรงงานร้อน โดยการนำฉนวนป้องกันความร้อนมาแก้ปัญหานี้
   แนวทางในการแก้ปัญหาบ้านร้อนอาคารร้อนโรงงานร้อน ด้วยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนหลังคาบ้านหรือพ่นโฟมหลังคาบ้าน

 

โดยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนหลังคาบ้าน เพื่อป้องกันความร้อนไม่ให้แผ่กระจายเข้าไปภายในบ้านหรืออาคาร ซึ่งจะช่วยลดพลังงานความร้อนลงได้อย่างมาก เพราะรังสีความร้อนไม่สามารถผ่านฉนวนกันความร้อนไปได้ หรือถึงแม้ผ่านไปได้ แต่ผ่านในปริมาณที่น้อย จึงมีผลทำให้อุณหภูมิภายในบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเย็นสบาย

   การติดตั้งฉนวนกันความร้อนหลังคาบ้านหรืออาคาร

บริษัทฯใช้ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนพียูโฟมเกรดพิเศษ ทำการพ่นฉนวนกันความร้อนลงบนหลังคาบ้านหรืออาคารที่ทำการติดตั้ง
โดยในขั้นตอนแรก จะเป็นการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมลงบนหลังคาบ้านหรืออาคารให้ได้ตามที่กำหนด
ขั้นตอนที่สอง เป็นการพ่นสีสะท้อนเซรามิกโค๊ตติ้งทับซ้ำอีกชั้นหนึ่ง สาเหตุที่ต้องทำการพ่นสีสะท้อนทับซ้ำก็เพราะเพื่อป้องกันฉนวนพียูโฟมถูกทำลายโดยรังสีอินฟราเรด สีสะท้อนความร้อนเซรามิกโค๊ตติ้ง จะทำหน้าที่สะท้อนรังสีของแสงอาทิตย์ให้สะท้อนกลับ ดังนั้นความร้อนจึงไม่สามารถผ่านเข้าไปภายในบ้านหรือตัวอาคาร

  ภาพวิดีโอจากยูทูป ผลงานของบริษัทบางส่วนโฟมฉีดหลังคากันร้อน
 


งานพ่นโฟมฉีดหลังคากันร้อน-ผนังด้านข้าง เพื่อป้องกันความร้อนจากด้านบนแ ละด้านข้าง ผลงาบริษัท ริจิดโฟมอินซูเลชั่น จำกัดหน่วยงาน ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด กทม


พ่นโฟมฉีดหลังคากันร้อน กันเสียงบนหลังคาเคลือบสี สะท้อนความร้อนผลงานบริษัทริจิด โฟมอินซูเลชั่นจำกัด หน่วยงานพ่นกันเสียงห้องผับ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


ฉนวนกันเสียงบนหลังคาเคลือบสีสะ ท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง ผลงานบริษัท ริจิดโฟมอินซูเลชั่นจำกัด หน่วยงานกันเสียงผับ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


พ่นโฟมฉีดหลังคากันร้อน ฉนวนกันความร้อนป้องกันความร้อนหลังคาบ้าน ผลงานบริษัทริจิดโฟมอินซูเลชั่น จำกัดหน่วยงานหมู่บ้านอนันตธารา ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม

มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญงานโฟมฉีดกันหลังคาร้อนอาคารทุกประเภท ผลงานมากกว่า 100 โปรเจคจากทั่วประเทศCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 83/42 หมู่ 6 ตำบล : เสาธงหิน อำเภอ : บางใหญ่ จังหวัด : นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ : 11140
โทร.02-903-0507,02-903-0508  Fax : 02-903-0503

เปิดทำการเวลา 8:30 - 17:30 วันจันทร์-วันเสาร์
www.rf-foam.com   E-mail : rf-foam@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0125549012536