dot dot
dot
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั้่น จำกัด
dot
bulletผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม น้ำยากันรั่วกันซึม-ผลิตภัณฑ์สีกันร้อน-สีสะท้อนความร้อน ของ บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั้่น จำกัด
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
dot
bulletความหมายของฉนวนกันความร้อน
bulletประเภทของฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม(พียูโฟม )
bulletฉนวนกันความร้อนหลังคา/ฉนวนกันความร้อนบนฝ้า/ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
bulletบอร์ดพูดคุย เรื่อง ฉนวนกันความร้อน
bulletความรู้เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน/โฟมกันความร้อนหลังคา/ป้องกันความร้อนเข้าในบ้าน
bulletฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
bulletฉนวนกันร้อน / ฉนวนกันความร้อน
bulletผนังกันความร้อน/ผนังกันร้อน
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนป้องกันร้อน
bulletคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อน
bulletอุปกรณ์กันความร้อน/อุปกรณ์กันร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันความร้อนช่วยป้องกันความร้อนได้อย่างไร?
bulletการติดตั้งฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนโพลี่ยูรีเทนโฟมลดความร้อนได้อย่างไร?
bullet โพลียูริเทนโฟมคืออะไร?( Polyurethane Foam )
bulletประโยชน์ของฉนวนความร้อนพียูโฟมหรือฉนวนพียูโฟม
bulletพียูโฟม ( P.U.Foam ) คืออะไร?
bulletบริการพ่นฉนวนกันความร้อน/บริการพ่นฉนวนความร้อน/วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบพ่น
bulletฉนวนกันความร้อนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletฉนวนความร้อน
bulletฉนวนร้อน/ฉนวนเย็น
bulletความสำคัญในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
bulletงานพ่นฉนวนป้องกันความร้อนพียูโฟมชนิดหุ้มท่อ /งานพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมชนิดหุ้มถัง
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันเสียง/โฟมกันเสียง
dot
bulletติดตั้งฉนวนกันเสียง/ติดตั้งโฟมกันเสียงครบวงจร
bulletพ่นโฟมกันความร้อน/พ่นโฟมกันร้อน/พ่นโฟมกันเสียง/พ่นโฟมกันสนิม/กันบ้านร้อน
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนกันรั่ว/ฉนวนกันซึม/ฉนวนกันเสียง
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง/กันเสียงดัง
bulletบริการฉนวนกันเสียง/พ่นโฟมกันเสียง/วัสดุกันเสียง/ลดเสียงดัง
bulletฉนวนเสียง/ฉนวนกันเสียง/ฉนวนเก็บเสียง
bulletปัญหาเสียงดัง/ลดเสียงดัง/ติดตั้งฉนวนกันเสียง
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันสนิม
dot
bulletฉนวนกันความร้อน/โฟมกันสนิมโรงงาน
bulletพ่นฉนวนกันสนิม/พ่นโฟมกันสนิม/พ่นฉนวนป้องกันกันสนิม
bulletพ่นกันสนิม/พ่นป้องกันสนิม/กันสนิมหลังคาเหล็ก
bulletฉนวนพียูโฟมสามารถป้องกันไอกรดไอด่างได้อย่างไร?
dot
กันรั่ว/กันซึม/ซ่อมหลังคารั่ว
dot
bulletสาเหตุปัญหาหลังคารั่ว/ใช้ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม/วิธีแก้ปัญหาหลังคารั่ว/รับซ่อมหลังคารั่ว/บริการซ่อมหลังคารั่ว
bulletผลิตภัณฑ์กันรั่วซึม/กันรั่วกันซึมหลังคา/ทำสีหลังคาใหม่/พ่นสีหลังคาใหม่/เปลี่ยนสีหลังคาใหม่
dot
สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletข้อมูลสีเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletที่มาของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletพ่นสีสะท้อนความร้อน/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ทติ้ง/จำหน่ายสีสะท้อนความร้อน
bulletคุณสมบัติของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletการลงทุนที่คุ้มค่าของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletข้อมูลเทคนิคของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
โพลียูรีเทนโฟม ฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนถัง ฉนวนในรูปแบบต่าง ๆ
dot
bulletฉนวนเก็บความร้อน
bulletฉนวนเก็บความเย็น/กันความร้อน
bulletกันรั่ว/ฉนวนกันรั่ว/กันซึม/ป้องกันซึม
bulletฉนวนหุ้มท่อ/หุ้มฉนวนกันความร้อน
bulletการประยุกต์นำฉนวนกันความร้อนมาใช้ทำฉากภาพยนต์
bulletสารพัดประโยชน์ที่ได้รับจากฉนวนพียูโฟม
bulletฉนวนความเย็น
dot
ประเภทฉนวนกันความร้อน ต่าง ๆ
dot
bulletฉีดฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉีดโฟมกันความร้อนพียูโฟม ( Polyurethane Foam )
bulletคุณสมบัติเด่นๆ ของฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนโฟมโพลีสไตรีน ( Polystyrene Foam )
bulletคุณสมบัติย่อฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม หรือพียูโฟม ( Polyurethane Foam )
bulletคุณสมบัติของฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนโฟมชนิดยืดหยุ่น ( Elastomeric Foam )
dot
ความรู้เรื่องของฉนวนกันความร้อนต่าง ๆ
dot
bulletความรู้เรื่องฉนวนกันความร้อน/ข้อมูลฉนวนกันความร้อน
bulletความหมายของฉนวนกันความร้อน
bulletสภาพการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อน
bulletการจำแนกฉนวนกันความร้อน
dot
ข้อมูลของฉนวนกันความร้อนแต่ละประเภท
dot
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนใยแร่
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อนใยเซลลูโลส /ฉนวนดูดซับเสียง
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนแคลเซียมซิลิเกต ( Calcium Silicate )
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนเวอร์มิคูไลท์ ( Vermiculite )
bulletฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนฟอยล์ ( Foil )
dot
สาระน่ารู้จาก R.F เกี่ยวภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
dot
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/อาคารร้อน/บ้านร้อน
bulletอาคารร้อน/โรงงานร้อน/โกดังร้อน/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนและความหมายของคำว่าฉนวน
bulletแก้ปัญหาบ้านร้อน/แก้ปัญหาหลังคาร้อน/แก้ปัญหาหลังคารั่ว/พ่นฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันร้อนหลังคา
bulletอากาศร้อนและผลกระทบ
bulletผลกระทบของภาวะโลกร้อน
bulletวิธีแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletอะไรคือปรากฎการณ์โลกร้อน
bulletหลังคาร้อน-ผนังอาคารร้อนติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างไรจึงจะเหมาะสม
bulletก่อสร้างหลังคา/ทำหลังคากันความร้อน/พ่นฉนวนหลังคา/พ่นโฟมหลังคา
bulletงานก่อสร้างโรงงาน/งานก่อสร้างอาคาร
bulletวิธีการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
bulletปัญหาภาวะโลกร้อน บ้านร้อน อาคารร้อน โรงงานร้อน ที่เกิดจากมนุษย์
bulletผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
bulletแผนผังเว็ปไซต์ของ www.rf-foam.com
dot
พันธมิตร
dot
bulletบริษัททำหลังคา/รับติดตั้งหลังคาเมทัลชีท
bulletอุปกรณ์ไฟฟ้า/สายไฟฟ้า/หลอดไฟฟ้า
bulletมีปัญหาผมร่วง/ผมบาง/ศีรษะล้าน
bulletสบู่เหลว/แชมพูสมุนไพร/จุลินทรีย์ดับกลิ่น
bulletศูนย์รวมเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบวัสดุทุกชนิดทุกระบบ
dot
บริหารจัดการ
dot
bulletจัดการร้าน
bulletHotmail
bulletข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์นายธีรเดช งามตา เรื่องฉนวนกันความร้อน บ.ริจิดโฟม อินซูเลชั่น จำกัด
bulletชมรมเพื่อนบ้าน
bulletISO มาตรฐานระดับโลก ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ฉนวนกันสนิม


ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนป้องกันความร้อน,โฟมกันความร้อน,โพลี่ยูรีเทนโฟม,กันความร้อน,ป้องกันความร้อน,ฉนวนหุ้มท่อ, ฉนวนPolyurethane Foam, ฉนวนโพลี่ยูรีเทนโฟม, ริจิดโฟม, ฉนวนพี.ยู โฟม, ฉนวน, พ่นโฟม, สีสะท้อนความร้อน, เซรามิคโค้ตติ้ง, กันเสียง ,กันรั่ว,กันซึม


งานฉีด โฟม หลังคา/ฉีดโฟมกันความร้อน/ฉีดโฟมกันร้อน article

      คลิกชมภาพผลงานฉีดโฟมหลังคาบ้านป้องกันหลังคาร้อนที่นี่      คลิกชมภาพผลงานฉีดโฟมหลังคาห้างสรรพสินค้า

        งานฉีดโฟมกันความร้อนหลังคาบ้านพ่นความหนา 2 นิ้ว          งานฉีดโฟมกันความร้อนหลังคาห้างสรรพสินค้าความหนา 1 นิ้ว

 ในการติดตั้งฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมนิยมฉีดโฟมหลังคาเป็นจุดแรกๆ เหตุเพราะหลังคาเป็นจุดรับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นจุดแรกนั่นเอง ทำให้ความร้อนถูกดูดกลืนและถ่ายเทความร้อนเข้าไปภายในอาคารหรือภายในบ้าน จึงส่งผลให้บ้าน อาคารมีความร้อนอบอ้าว

      คลิกชมการติดตั้งฉีดโฟมหลังคา แก้ปัญหาความร้อนจาก ยูทุปได้ที่นี่

   

แนวทางการฉีดโฟมหลังคาบ้าน ฉีดโฟมหลังคาโรงงาน

ต้องทำการฉีดโฟมหลังคาให้ได้ขนาดสเปคความหนาตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไปความหนาของชั้นโฟมหรือความหนาที่จะฉีดโฟมยังขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะติดตั้งด้วยถ้าหากวัสดุที่จะฉีดพ่นโฟมเป็นหลังคาเมทัลชีทหรือกระเบื้องลอนเล็ก-กระเบื้องลอนคู่จะใช้ความหนางานฉีดโฟมที่ 1 นิ้วแต่ถ้าหากวัสดุที่จะฉีดโฟมเป็นกระเบื้องซีแพคโมเนียต้องใช้ความหนาที่ 2 นิ้วเป็นต้น และการฉีดโฟมหลังคาต้องได้มาตรฐานสารเคมีที่เป็นโฟมต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ได้มาตรฐานความหนาของการฉีดโฟมหลังคาต้องได้ขนาดความหนาที่ได้มาตรฐานการฉีดโฟมหลังคาจึงจะมีประสิทธิภาพดี และโฟมที่ใช้ในการฉีดโฟมหลังคาต้องเป็นโฟมเกรดดี เพราะต้องต้านทานในการป้องกันความร้อนสูง กรณีใช้โฟมวัสดุเกรดต่ำหรือโฟมถูกๆ มาฉีดโฟมหลังคา คุณภาพการใช้งานจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และความคงทนต่ออายุการใช้งานก็จะไม่นานการฉีดโฟมหลังคาจะออกมาดีหรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของโฟมและการออกแบบของทีมงานช่างติดตั้งที่มีทักษะและมีประสบการณ์ในการฉีดโฟมหลังคาด้วย
     ถ้าหากเป็นการฉีดโฟมบนหลังคาหลังจากที่ฉีดโฟมหลังคาบ้านหรือฉีดโฟมหลังคาโรงงานเรียบร้อยแล้ว มักจะตามด้วยการพ่นสีสะท้อนความร้อนเซรามิกโค้ทติ้งพ่นปิดลงบนผิวโฟมอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ทำลายโฟม จึงต้องมีการพ่นสีสะท้อนความร้อนเคลือบอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งก็จะทำให้การติดตั้งพ่นโฟมหลังคาหรือฉีดโฟมบนหลังคามีประสิทธิภาพมากขึ

ราคาค่าบริการฉีดโฟมหลังคามีความสำคัญอย่างไร?

     แท้ที่จริงแล้วการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า วัตถุประสงค์ก็ด้วยเหตุผลไม่ต้องการจ่ายเงินมากเกินจริงหรือจ่ายมากกว่าคนอื่นๆ ที่ได้ซื้อสินค้าและบริการที่เหมือนกันเป็นเหตุผลที่เชื่อได้เลยว่าลูกค้าต้องการได้ราคาที่ดีที่สุดแต่เชื่อไหมว่าราคาที่ถูกที่สุดมักมากับปัญหาต่างๆ มากกว่าที่เราคาดหมายไว้

  เพราะฉะนั้นราคาของสินค้าและบริการต้องสมเหตุสมผลตามมูลค่าผลงานและได้ผลลัพท์ตามมูลค่าของการจ่ายเงินการพิจารณาที่ควรใส่ใจก็คือมูลค่าของผลงานต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงและผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบบริการหลังการขายจากสินค้าและบริการนั้นได้ตามความเป็นจริง คำตอบสุดท้ายการตัดสินใจซื้อสินค้าที่สำคัญจึงไม่ใช่การตัดสินใจจากราคาเพียงอย่างเดียว

ชมคลิปวีดีโองานฉีดโฟมหลังคาพ่นโฟมใต้หลังคาผลงานของบริษัทจากยูทุปที่นี่

 

> คลิกดูรายละเอียดงานฉีดโฟมหลังคาพ่นโฟมหลังคาจากหน่วยงานจริงที่นี่

>> ติดต่อสอบถามงานฉีดโฟมหลังคาได้ทุกวันเวลาทำการ

ถ้าท่านกำลังคิดที่จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนฉีดโฟมกันความร้อนหรือฉนวนกันเสียงฉีดโฟมกันเสียง ฉนวนกันเสียงสะท้อน ฉนวนดูดซับเสียง ฉนวนกันสนิมหรือฉีดโฟมกันสนิม ฉนวนกันรั่ว ฉนวนกันซึม สีกันร้อน สีกันความร้อน สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน  โปรดคิดถึงเราเป็นอันดับแรก บริการทั้งงานเล็กและงานใหญ่ทุกขนาด ครบเครื่องในเรื่องฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันเสียง,ฉนวนกันสนิม, ฉนวนกันความชื้น, ฉนวนกันรั่ว, ฉนวนกันซึม ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งใหม่ หรือแก้ไขงานเก่าที่ถูกทิ้ง ปรึกษาปัญหาบ้านร้อน อาคารร้อน โรงงานร้อน ปัญหาเสียงดังจากภายนอกบ้านเข้าไปภายในบ้าน หรือปัญหาเสียงดังจาก สถานบันเทิง อย่างเช่น ผับ,เธค,บาร์,คาราโอเกะ,ห้องซ้อมดนตรี ทำให้เกิดปัญหากับมวลชนข้างเคียงจนทำให้ไม่มีสมาธิหงุดหงิดรำคาญใจเพราะเสียงดังรบกวน ปัญหาสนิมกัดกร่อนโรงงาน ปัญหาหลังคาร้อนรั่วหรือน้ำซึมหลังคา เราแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้อย่างแน่นอน ท่านจะหมดปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนและบ้านร้อน ลดมลพิษทางความร้อนและปัญหาเสียงดัง ปรึกษาเบื้องต้นฟรี โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูง 

บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั่น จำกัด RIGIDFOAM INSULATION CO.,LTD
ที่อยู่ 83/42 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน   อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 02-903-0507,02-903-0508 
Fax. 02-903-0503
Mobile   คุณธีรเดช                -    081-454-8165
คุณศรีวรรณ             -    081-281-7763
คุณบุญมา             -   084-724-1115
คุณพิชัย                -   081-634-9181
Email RF-foam@hotmail.com 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ริจิดโฟม อินซูเลชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 83/42 หมู่ 6 ตำบล : เสาธงหิน อำเภอ : บางใหญ่ จังหวัด : นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ : 11140
โทร.02-903-0507,02-903-0508  Fax : 02-903-0503

เปิดทำการเวลา 8:30 - 17:30 วันจันทร์-วันเสาร์
www.rf-foam.com   E-mail : rf-foam@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0125549012536