dot
เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
dot
bulletความหมายของฉนวนกันความร้อน วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อน พ่นโฟมกันความร้อน
bulletประเภทของฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อนบนหลังคา และวิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อนพ่นบนหลังคา และฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาหรือพ่นโฟมกันความร้อนใต้หลังคา
bulletฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม หรือ ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม
bulletฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา/ฉนวนกันความร้อนบนหลังคา/ฉนวนป้องกันความร้อนเข้าในอาคาร
bulletความรู้เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อนใต้หลังคา/ป้องกันความร้อนเข้าในบ้าน อาคาร โรงงาน
bulletพียูโฟมกันร้อน พียูโฟมกันเสียง ฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
bulletฉนวนกันร้อน /ฉนวนกันความร้อน/สีกันร้อน/ฉนวนสะท้อนความร้อน/สีสะท้อนความร้อน
bulletผนังกันความร้อน/ผนังกันร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนป้องกันร้อน/โฟมกันร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อน พ่นโฟมกันความร้อน พ่นโฟมกันร้อน
bulletอุปกรณ์กันความร้อน/อุปกรณ์กันร้อน/ฉนวนกันร้อน/โฟมกันร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันความร้อน พ่นโฟมกันความร้อน สีกันร้อน ช่วยป้องกันความร้อนได้อย่างไร?
bulletการติดตั้งฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนโพลี่ยูรีเทนโฟมลดความร้อนได้อย่างไร?
bullet โพลียูรีเทนโฟมคืออะไร?( Polyurethane Foam )
bulletประโยชน์ของฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหรือฉนวนพียูโฟม
bulletคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม พียูโฟม ( P.U.Foam ) คืออะไร?
bulletบริการพ่นฉนวนกันความร้อน/บริการพ่นฉนวนความร้อน/วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบพ่น
bulletฉนวนกันความร้อนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน/โฟมกันร้อน
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนเก็บความเย็น
bulletความสำคัญในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนหุ้มถัง/งานพ่นโฟมหุ้มถัง/งานพ่นฉนวนหุ้มท่อ
bulletข้อมูลฉนวนกันความร้อนทั้งหมด
bulletฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันสนิม
bulletโฟมป้องกันความชื้น/พ่นโฟมป้องกันเชื้อรา/พ่นโฟมกันสนิม/พ่นฉนวนเคลือบป้องกันสนิม
bulletพ่นโฟมกันสนิม/พียูโฟมกันสนิม/ป้องกันสนิมหลังคาเหล็ก
bulletฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมหลังคากันความร้อน/ฉนวนกันเสียง/พ่นโฟมกันเสียง
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันเสียง/โฟมกันเสียง
dot
bulletติดตั้งฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/ติดตั้งโฟมกันเสียงครบวงจร
bulletโฟมกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน/พ่นโฟมหลังคา/ป้องกันความร้อนช่วยลดอุณหภูมิในห้อง
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง/ลดเสียงดังเข้า-ออก
bulletบริการ ฉนวนกันเสียง/พ่นโฟมกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/ลดเสียงดังจากภายภายนอก-ภายใน
bulletฉนวนป้องกันเสียง/ฉนวนกันเสียง/ฉนวนเก็บเสียง
bulletฉนวนกันเสียง/งานแก้ปัญหาเสียงดัง/ลดเสียงดัง/ติดตั้งฉนวนกันเสียง ใน ผับ เธค บาร์ ร้านคาราโอเเกะ
dot
แก้ไขปัญหาหลังคารั่ว/ซ่อมหลังคารั่ว
dot
bulletผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม น้ำยากันรั่วกันซึม-ผลิตภัณฑ์สีกันร้อน-สีสะท้อนความร้อน ของ บริษัท ไตรซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
bulletแก้ไขปัญหาหลังคารั่ว/ซ่อมหลังคารั่ว บ้าน อาคาร โรงงานทุกชนิด
bulletหลังคารั่ว/น้ำรั่วซึม/อุดรอยรั่ว/กันรั่ว/กันซึม/ใช้น้ำยากันซึม/อะคริลิคกันรั่ว/ซ่อมหลังคารั่ว/รับซ่อมหลังคารั่ว
bulletหลังคารั่ว/ซ่อมหลังคารั่ว/แก้ปัญหาหลังคารั่ว/ทำสีหลังคาใหม่/พ่นสีหลังคาใหม่/เปลี่ยนสีหลังคาใหม่
bulletบ้านรั่ว,โรงงานรั่ว,อาคารรั่ว,ซ่อมหลังคารั่ว,แก้ปัญหาหลังคารั่ว,พร้อมทำสีหลังคาใหม่,พ่นสีหลังคาบ้านใหม่
bulletเรื่องกันรั่วกันซึม กับสาเหตุปัญหาหลังคารั่ว แก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม ทีมงานเชี่ยวชาญซ่อมหลังคารั่วแบบมืออาชีพ
bulletบ้านรั่ว,หลังคาบ้านรั่ว,วิธีแก้ไขหลังคาบ้านรั่ว,วิธีแก้ไขโรงงานรั่ว,วิธีแก้ไขอาคารรั่ว,แก้ปัญหาหลังคารั่ว
bulletดาดฟ้ารั่ว/คอนกรีตรั่ว/พื้นดาดฟ้าคอนกรีตรั่ว
dot
สีกันร้อน/สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletข้อมูลสีกันร้อน/สีกันความร้อน/สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletที่มาของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/สีกันร้อน/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletพ่นสีสะท้อนความร้อน/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ทติ้ง/จำหน่ายสีสะท้อนความร้อน
bulletคุณสมบัติของสีสะท้อนความร้อน สีกันความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
โพลียูรีเทนโฟม ฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนถัง ฉนวนในรูปแบบต่าง ๆ
dot
bulletฉนวนเก็บความร้อนรักษาอุณหภูมิให้คงที่
bulletกันรั่ว/ฉนวนกันรั่ว/กันซึม/ป้องกันซึม
dot
สาระน่ารู้จาก TRISON เกี่ยวภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
dot
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/อาคารร้อน/บ้านร้อน
bulletอาคารร้อน/โรงงานร้อน/โกดังร้อน/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletฉนวนและความหมายของคำว่าฉนวน
bulletแก้ปัญหาบ้านร้อน/แก้ปัญหาหลังคาร้อน/แก้ปัญหาหลังคารั่ว/พ่นฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันร้อนหลังคา
bulletอากาศร้อนและผลกระทบจาก ภาวะอากาศร้อน
bulletผลกระทบของภาวะโลกร้อน
bulletวิธีแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletอะไรคือปรากฎการณ์โลกร้อน
bulletหลังคาร้อน-ติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างไรจึงจะเหมาะสม
bulletก่อสร้างหลังคา/ทำหลังคากันความร้อน/พ่นฉนวนหลังคา/พ่นโฟมหลังคา
bulletงานก่อสร้างโรงงาน/งานก่อสร้างอาคาร
bulletวิธีการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
bulletปัญหาภาวะโลกร้อน บ้านร้อน อาคารร้อน โรงงานร้อน ที่เกิดจากมนุษย์
bulletผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
bulletแผนผังเว็ปไซต์ของ www.rf-foam.com
dot
บริหารจัดการ
dot
bulletจัดการร้าน
bulletข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์นายธีรเดช งามตา เรื่องฉนวนกันความร้อน บ.ริจิดโฟม อินซูเลชั่น จำกัด
bulletISO มาตรฐานระดับโลก พียูโฟม, โฟมกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อน,พ่นโฟมกันความร้อน,ฉนวนกันเสียง,พ่นโฟมกันเสียง,ทุ่นลอยน้ำ
dot
พ่นสีหลังคาใหม่/เปลี่ยนสีหลังคาใหม่ ให้สวยงามทันใจ 1-3 วัน
dot
bulletทำสีหลังคาใหม่ พ่นสีหลังคาใหม่ เปลี่ยนสีหลังคาใหม่


ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนป้องกันความร้อน,โฟมกันความร้อน,โพลี่ยูรีเทนโฟม,กันความร้อน,ป้องกันความร้อน,ฉนวนหุ้มท่อ, ฉนวนPolyurethane Foam, ฉนวนโพลี่ยูรีเทนโฟม, ริจิดโฟม, ฉนวนพี.ยู โฟม, ฉนวน, พ่นโฟม, สีสะท้อนความร้อน, เซรามิคโค้ตติ้ง, กันเสียง ,กันรั่ว,กันซึม


ผลิตภัณฑ์ PRIMER SEAL น้ำยารองพื้นชนิดเข้มข้น ใช้ทาหรือพ่นรองพื้น งานกันรั่ว กันซึม และงานสีหลังคา สีทาหลังคา พ่นสีหลังคา  
รหัส : TS01
ยี่ห้อ : TRISON
รุ่น : น้ำยารองพื้นชนิดเข้มข้น PRIMER SEAL
รายละเอียดย่อ :
เสริมพลังการยึดเกาะสำหรับงานกันรั่วกันซึม น้ำยารองพื้นคุณภาพสูงชนิดพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพงานพ่นสี-ทาสีหลังคาได้อย่างเหนียวแน่น ผลิตจากกาวอะครีลิคแท้ 100%
รายละเอียดทั้งหมด :

ช่องทางปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สีหลังคา,เลือกตามความสะดวกสำหรับคุณ

สีหลังคา สีหลังคาบ้าน และพ่นสีหลังคา มีความสำคัญอย่างไร?     หลังคาบ้านคือร่มเงาชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในบ้าน มีหลังคาบ้านที่สวยงาม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับบ้านที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่ เรามาเนรมิต เปลี่ยนแปลงสีหลังคาบ้านจากที่เก่าทรุดโทรมด้วยการ ทาสีหลังคา พ่นสีหลังคาบ้าน ทำสีหลังคาบ้านใหม่ เปลี่ยนสีหลังคาบ้านใหม่ ให้สะอาดตาและสวยงาม ดูเสมือนบ้านเพิ่งปลูกใหม่กันดีกว่า  สีหลังคา สีหลังคาบ้าน และพ่นสีหลังคา มีความสำคัญอย่างไร?     หลังคาบ้านคือร่มเงาชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในบ้าน มีหลังคาบ้านที่สวยงาม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับบ้านที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่ เรามาเนรมิต เปลี่ยนแปลงสีหลังคาบ้านจากที่เก่าทรุดโทรมด้วยการ ทาสีหลังคา พ่นสีหลังคาบ้าน ทำสีหลังคาบ้านใหม่ เปลี่ยนสีหลังคาบ้านใหม่ ให้สะอาดตาและสวยงาม ดูเสมือนบ้านเพิ่งปลูกใหม่กันดีกว่า

@Line - Inbox ทาง facebook สอบถามกับเจ้าหน้าที่ รอให้คำปรึกษาท่านอยู่

 

  PRIMER SEAL ผลิตภัณฑ์รองพื้นคุณภาพสูงชนิดพิเศษ สำหรับงานสีหลังคา

สีหลังคา สีหลังคาบ้าน และพ่นสีหลังคา มีความสำคัญอย่างไร?     หลังคาบ้านคือร่มเงาชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในบ้าน มีหลังคาบ้านที่สวยงาม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับบ้านที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่ เรามาเนรมิต เปลี่ยนแปลงสีหลังคาบ้านจากที่เก่าทรุดโทรมด้วยการ ทาสีหลังคา พ่นสีหลังคาบ้าน ทำสีหลังคาบ้านใหม่ เปลี่ยนสีหลังคาบ้านใหม่ ให้สะอาดตาและสวยงาม ดูเสมือนบ้านเพิ่งปลูกใหม่กันดีกว่า

     ผลิตภัณฑ์ PRIMER SEAL สูตรเคมีชนิดน้ำ ผลิตจากกาวอะคริลิคความเข้มข้นสูง คุณภาพพิเศษลักษณะการนำไปใช้งาน ใช้พ่นหรือทาลงบนพื้นผิววัสดุหลังคา

ช่นหลังคากระเบื้องลอนคู่ หลังคากระเบื้องซีแพค หลังคาเหล็ก หลังคาสังกะสี หลังคาเมทัลชีล พื้นคอนกรีต กระบวนการนำไปใช้งาน ใช้พ่นหรือทาก่อนทำกันรั่ว กันซึม หรืองาน สีหลังคา สีทาหลังคา พ่นสีหลังคาบ้าน

  คุณสมบัติพิเศษน้ำยารองพื้น

     PRIMER SEAL เป็นกาวอะคริลิคเข้มข้น  เป็นตัวช่วยเสริมพลังการยึดเกาะในงานกันรั่ว กันซึม งานสีหลังคา สีทาหลังคา พ่นสีหลังคา สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิววัสดุที่ทาหรือพ่นช่วยประสานระหว่างผลิตภัณฑ์กันซึมกับผิววัสดุ หรือเสริมการยึดเกาะ สีหลังคากับผิวกระเบื้องให้ยาวนาน

PRIMER SEAL ช่วยให้ผลิตภัณฑ์กันซึมและสีหลังคายึดเกาะกับพื้นผิววัสดุได้อย่างเหนียวแน่น ไม่หลุดร่อนหรือหลุดลอกออกได้ง่าย ช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึมและงานพ่นสีหลังคาบ้านไม่ให้แตกพองหรือหลุดลอกออกได้ง่าย

สีหลังคา สีหลังคาบ้าน และพ่นสีหลังคา มีความสำคัญอย่างไร?     หลังคาบ้านคือร่มเงาชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในบ้าน มีหลังคาบ้านที่สวยงาม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับบ้านที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่ เรามาเนรมิต เปลี่ยนแปลงสีหลังคาบ้านจากที่เก่าทรุดโทรมด้วยการ ทาสีหลังคา พ่นสีหลังคาบ้าน ทำสีหลังคาบ้านใหม่ เปลี่ยนสีหลังคาบ้านใหม่ ให้สะอาดตาและสวยงาม ดูเสมือนบ้านเพิ่งปลูกใหม่กันดีกว่า

 

 วิธีใช้ PRIMER SEAL รองพื้นกันรั่ว กันซึม  งานสีหลังคา พ่นสีหลังคา

    ดูวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ "PRIMER SEAL" ติดตั้งในหน่วยงานจริง

ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม,ซ่อมหลังคารั่ว,กันรั่วกันซึม

>  โครงการซ่อมหลังคารั่ว โรงผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนน้ำเทิน 2 แขวงคำม่วน สปป.ลาว

 โครงการซ่อมหลังคารั่ว มหาวิทยาลัย ศรีนคริรทรวิโรฒ องครักษ์  นครนายก

-      >  โครงการซ่อมหลังคารั่ว ห้าง อินเด็กซ์ The Walk พระราม 5

-       >  โครงการซ่อมหลังคารั่ว  คลังสินค้าข้าว บริษัท หงส์ทอง  

-     >   โครงการซ่อมหลังคารั่ว บ้านโพไซ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 

-      > โครงการซ่อมหลังคารั่ว บ้านจอมแจ้ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 

 

    ดูวิธีการนำผลิตภัณฑ์ PRIMER SEAL ไปใช้ติดตั้งในหน่วยงาน

หลังคารั่ว,ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม,ซ่อมหลังคารั่ว,กันรั่วกันซึม

  ดูผลิตภัณฑ์บริษัทเพิ่มเติมและการใช้งาน อีกช่องทางหนึ่ง      ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม,ซ่อมหลังคารั่ว,กันรั่วกันซึม,ทำสีหลังคาใหม่

ขั้นตอนการเตรียม PRIMER SEAL

1.      ชำระล้างพื้นผิววัสดุให้สะอาด ปราศจาก คราบสกปรกทุกชนิด รวมทั้ง คราบเชื้อราตะไคร่น้ำ และฝุ่นละอองบนพื้นผิววัสดุ ให้สะอาด รอให้แห้งสนิทประมาณ 15 - 30 นาที.

    2.  หลังจากชำระล้างพื้นผิวสะอาดแล้วใช้อุปกรณ์หรือใช้เครื่องพ่น หรือทาให้คลอบคลุมทั่วบริเวณพื้นผิววัสดุที่ทำกันรั่วกันซึมหรือทาสีหลังคา จำนวน 1 รอบ รอให้แห้งประมาณ 15 - 30  นาที สังเกตเมื่อน้ำยารองพื้นแห้งสนิทจะมีลักษณะ เป็นฟิล์มใสเมื่อใช้ฝ่ามือแตะจะหนึบติดมือ

3.     มื่อผลิตภัณฑ์รองพื้นแห้งมีลักษณะเป็นฟิล์มใสใช้ BEST  SEAL กันรั่วกันซึมทาทับลงไปได้ ควรทากันซึมให้ได้สัก 2 รอบความหนาประมาณสัก 2-3 มม.แต่ก่อนจะทารอบที่ 2  ทิ้งระยะให้ห่างจากครั้งแรก ให้แห้งสนิทเสียก่อนจึงทาทับครั้งต่อไปงานทาสี หรือ พ่นสีหลังคาก็ใช้วิธีเดียวกัน

ขนาดบรรจุ

ขนาดใหญ่     17       กิโลกรัม

ขนาดกลาง     10      กิโลกรัม

 ขนาดเล็ก        4      กิโลกรัม

ติดต่อ ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม ซ่อมหลังคารั่ว  บริษัท ไตรซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด Trison development co.,ltd
ที่อยู่ 83/42 หมู่6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร  02-903-0507- 8
Fax  02-903-0503
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Thailand

คุณธีรเดช: 081-454-8165

คุณพิชัย: 081-634-9181

คุณศรีวรรณ : 081-281-7763

คุณเชาวณี :  092-269-8964

 "ตัวแทนจำหน่าย"

  เวียงจันทน์ สปป.ลาว

บ้านโพนสีนวน ถ.โพนสีนวน เมืองสีสัดตะนาก 

คุณไล:  020 5551 7063

คุณโด่ง:  020 5511 1767

คุณพิชัย: 020 5636 4549

Email: trisonAsia@gmail.com


 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
Name : :  *
Address : :  *
Company : :
Mobile : :  *
Fax : :
Subject : :
Details : :
E-mail :