dot
เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
dot
bulletความหมายของฉนวนกันความร้อน วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อน พ่นโฟมกันความร้อน
bulletประเภทของฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อนบนหลังคา และวิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อนพ่นบนหลังคา และฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาหรือพ่นโฟมกันความร้อนใต้หลังคา
bulletฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม หรือ ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม
bulletฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา/ฉนวนกันความร้อนบนหลังคา/ฉนวนป้องกันความร้อนเข้าในอาคาร
bulletความรู้เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อนใต้หลังคา/ป้องกันความร้อนเข้าในบ้าน อาคาร โรงงาน
bulletพียูโฟมกันร้อน พียูโฟมกันเสียง ฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
bulletฉนวนกันร้อน /ฉนวนกันความร้อน/สีกันร้อน/ฉนวนสะท้อนความร้อน/สีสะท้อนความร้อน
bulletผนังกันความร้อน/ผนังกันร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletฉนวนป้องกันความร้อน/ฉนวนป้องกันร้อน/โฟมกันร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อน พ่นโฟมกันความร้อน พ่นโฟมกันร้อน
bulletอุปกรณ์กันความร้อน/อุปกรณ์กันร้อน/ฉนวนกันร้อน/โฟมกันร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนกับการประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันความร้อน พ่นโฟมกันความร้อน สีกันร้อน ช่วยป้องกันความร้อนได้อย่างไร?
bulletการติดตั้งฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletฉนวนกันความร้อนโพลี่ยูรีเทนโฟมลดความร้อนได้อย่างไร?
bullet โพลียูรีเทนโฟมคืออะไร?( Polyurethane Foam )
bulletประโยชน์ของฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหรือฉนวนพียูโฟม
bulletคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม พียูโฟม ( P.U.Foam ) คืออะไร?
bulletบริการพ่นฉนวนกันความร้อน/บริการพ่นฉนวนความร้อน/วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบพ่น
bulletฉนวนกันความร้อนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนป้องกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน/โฟมกันร้อน
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนเก็บความเย็น
bulletความสำคัญในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
bulletฉนวนหุ้มถัง/งานพ่นโฟมหุ้มถัง/งานพ่นฉนวนหุ้มท่อ
bulletข้อมูลฉนวนกันความร้อนทั้งหมด
bulletฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันสนิม
bulletโฟมป้องกันความชื้น/พ่นโฟมป้องกันเชื้อรา/พ่นโฟมกันสนิม/พ่นฉนวนเคลือบป้องกันสนิม
bulletพ่นโฟมกันสนิม/พียูโฟมกันสนิม/ป้องกันสนิมหลังคาเหล็ก
bulletฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมหลังคากันความร้อน/ฉนวนกันเสียง/พ่นโฟมกันเสียง
dot
เกี่ยวกับฉนวนกันเสียง/โฟมกันเสียง
dot
bulletติดตั้งฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/ติดตั้งโฟมกันเสียงครบวงจร
bulletโฟมกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน/พ่นโฟมหลังคา/ป้องกันความร้อนช่วยลดอุณหภูมิในห้อง
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง/ลดเสียงดังเข้า-ออก
bulletบริการ ฉนวนกันเสียง/พ่นโฟมกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/ลดเสียงดังจากภายภายนอก-ภายใน
bulletฉนวนป้องกันเสียง/ฉนวนกันเสียง/ฉนวนเก็บเสียง
bulletฉนวนกันเสียง/งานแก้ปัญหาเสียงดัง/ลดเสียงดัง/ติดตั้งฉนวนกันเสียง ใน ผับ เธค บาร์ ร้านคาราโอเเกะ
dot
แก้ไขปัญหาหลังคารั่ว/ซ่อมหลังคารั่ว
dot
bulletผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม น้ำยากันรั่วกันซึม-ผลิตภัณฑ์สีกันร้อน-สีสะท้อนความร้อน ของ บริษัท ไตรซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
bulletแก้ไขปัญหาหลังคารั่ว/ซ่อมหลังคารั่ว บ้าน อาคาร โรงงานทุกชนิด
bulletหลังคารั่ว/น้ำรั่วซึม/อุดรอยรั่ว/กันรั่ว/กันซึม/ใช้น้ำยากันซึม/อะคริลิคกันรั่ว/ซ่อมหลังคารั่ว/รับซ่อมหลังคารั่ว
bulletหลังคารั่ว/ซ่อมหลังคารั่ว/แก้ปัญหาหลังคารั่ว/ทำสีหลังคาใหม่/พ่นสีหลังคาใหม่/เปลี่ยนสีหลังคาใหม่
bulletบ้านรั่ว,โรงงานรั่ว,อาคารรั่ว,ซ่อมหลังคารั่ว,แก้ปัญหาหลังคารั่ว,พร้อมทำสีหลังคาใหม่,พ่นสีหลังคาบ้านใหม่
bulletเรื่องกันรั่วกันซึม กับสาเหตุปัญหาหลังคารั่ว แก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม ทีมงานเชี่ยวชาญซ่อมหลังคารั่วแบบมืออาชีพ
bulletบ้านรั่ว,หลังคาบ้านรั่ว,วิธีแก้ไขหลังคาบ้านรั่ว,วิธีแก้ไขโรงงานรั่ว,วิธีแก้ไขอาคารรั่ว,แก้ปัญหาหลังคารั่ว
bulletดาดฟ้ารั่ว/คอนกรีตรั่ว/พื้นดาดฟ้าคอนกรีตรั่ว
dot
สีกันร้อน/สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletข้อมูลสีกันร้อน/สีกันความร้อน/สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletที่มาของสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/สีกันร้อน/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletพ่นสีสะท้อนความร้อน/ฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ทติ้ง/จำหน่ายสีสะท้อนความร้อน
bulletคุณสมบัติของสีสะท้อนความร้อน สีกันความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
โพลียูรีเทนโฟม ฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนถัง ฉนวนในรูปแบบต่าง ๆ
dot
bulletฉนวนเก็บความร้อนรักษาอุณหภูมิให้คงที่
bulletกันรั่ว/ฉนวนกันรั่ว/กันซึม/ป้องกันซึม
dot
สาระน่ารู้จาก TRISON เกี่ยวภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
dot
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/อาคารร้อน/บ้านร้อน
bulletอาคารร้อน/โรงงานร้อน/โกดังร้อน/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันความร้อน
bulletฉนวนและความหมายของคำว่าฉนวน
bulletแก้ปัญหาบ้านร้อน/แก้ปัญหาหลังคาร้อน/แก้ปัญหาหลังคารั่ว/พ่นฉนวนกันความร้อน/พ่นโฟมกันร้อนหลังคา
bulletอากาศร้อนและผลกระทบจาก ภาวะอากาศร้อน
bulletผลกระทบของภาวะโลกร้อน
bulletวิธีแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletอะไรคือปรากฎการณ์โลกร้อน
bulletหลังคาร้อน-ติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างไรจึงจะเหมาะสม
bulletก่อสร้างหลังคา/ทำหลังคากันความร้อน/พ่นฉนวนหลังคา/พ่นโฟมหลังคา
bulletงานก่อสร้างโรงงาน/งานก่อสร้างอาคาร
bulletวิธีการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
bulletปัญหาภาวะโลกร้อน บ้านร้อน อาคารร้อน โรงงานร้อน ที่เกิดจากมนุษย์
bulletผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
bulletแผนผังเว็ปไซต์ของ www.rf-foam.com
dot
บริหารจัดการ
dot
bulletจัดการร้าน
bulletข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์นายธีรเดช งามตา เรื่องฉนวนกันความร้อน บ.ริจิดโฟม อินซูเลชั่น จำกัด
bulletISO มาตรฐานระดับโลก พียูโฟม, โฟมกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อน,พ่นโฟมกันความร้อน,ฉนวนกันเสียง,พ่นโฟมกันเสียง,ทุ่นลอยน้ำ
dot
พ่นสีหลังคาใหม่/เปลี่ยนสีหลังคาใหม่ ให้สวยงามทันใจ 1-3 วัน
dot
bulletทำสีหลังคาใหม่ พ่นสีหลังคาใหม่ เปลี่ยนสีหลังคาใหม่


ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนป้องกันความร้อน,โฟมกันความร้อน,โพลี่ยูรีเทนโฟม,กันความร้อน,ป้องกันความร้อน,ฉนวนหุ้มท่อ, ฉนวนPolyurethane Foam, ฉนวนโพลี่ยูรีเทนโฟม, ริจิดโฟม, ฉนวนพี.ยู โฟม, ฉนวน, พ่นโฟม, สีสะท้อนความร้อน, เซรามิคโค้ตติ้ง, กันเสียง ,กันรั่ว,กันซึม


บริษัท ไตรซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายให้ลูกค้านำไปใช้งานติดตั้งได้ด้วยตนเอง มี 3 ชนิด 1. ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึมเรียกว่า Best Seal 2. ผลิตภัณฑ์สีกันร้อน หรือเรียกว่า สีสะท้อนความร้อน ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานสำหรับหลังคา บ้าน อาคาร โรงงาน เรียกว่า Anti-Heat Coat 3. ผลิตภัณฑ์ รองพื้น Primer Seal ใช้พ่นหรือทารองพื้นก่อนพ่นสีหลังคา หรือทารองพื้นก่อนซ่อมหลังคารั่ว
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 3 รายการ

 view
รหัส : TS01
ผลิตภัณฑ์ PRIMER SEAL น้ำยารองพื้นชนิดเข้มข้น ใช้ทาหรือพ่นรองพื้น งานกันรั่ว กันซึม และงานสีหลังคา สีทาหลังคา พ่นสีหลังคา
เสริมพลังการยึดเกาะสำหรับงานกันรั่วกันซึม น้ำยารองพื้นคุณภาพสูงชนิดพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพงานพ่นสี-ทาสีหลังคาได้อย่างเหนียวแน่น ผลิตจากกาวอะครีลิคแท้ 100%


 view
รหัส : TS02
BEST SEAL ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึมหรือผลิตภัณฑ์กันซึม ป้องกันการรั่วซึม อะคริลิคกันรั่ว งานซ่อมหลังคารั่ว แก้ไขปัญหาหลังคารั่ว
"TRISON BEST SEAL" เป็นผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม หรือผลิตภัณฑ์กันซึม อะคริลิคกันรั่วกันซึม ใช้สำหรับงานแก้ปัญหาหลังคารั่ว
เป็นนวัตกรรมใหม่ ใช้ในงานป้องกัน การรั่วซึมสำหรับงานซ่อมหลังคารั่ว ช่วยป้องกันหลังคารั่ว แก้ปัญหาหลังคารั่ว ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิดทุกประเภท เช่น กระเบื้องซีแพคโมเนีย,กระบื้องว่าว,กระเบื้องลอนคู่,กระเบื้องดินเผา,หลังคาเมทัลชีท

ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพพิเศษ ระดับมืออาชีพมองหา เพื่อเลือกและนำไปใช้ มีประสิทธิภาพต่อความยืดหยุ่นสูงถึง 500% มีความทนทานสูง ทนต่อสภาพทุกสภาวะอากาศ ทนความร้อนได้ถึง 150 °C มีอายุการใช้งานยาวนาน 7-10 ปี ช่วยแก้ปัญหาหลังคารั่วซึมได้อย่างดีเยี่ยม สามารถยึดเกาะกับพื้นผิววัสดุได้ดี กระเบื้องทุกชนิดและหลังคาเหล็ก และปกป้องพื้นผิวอุดรูรั่วได้ดีเยี่ยม... view
รหัส : TS03
"Anti-Heat Coat" คือ สีกันร้อน สีกันความร้อน หรือเรียกว่า สีป้องกันความร้อน สีสะท้อนความร้อน ฉนวนสะท้อนความร้อน เซรามิคโค้ตติ้ง
ผลิตภัณฑ์ สำหรับพ่นหรือทากันความร้อน ด้วยสีกันร้อน Anti-Heat Coat
สีสะท้อนความร้อน สีกันความร้อน สีป้องกันความร้อน ฉนวนสะท้อนความร้อน เหมาะสำหรับงานพ่นบนหลังคาผนังด้านข้างใช้สำหรับพ่นหรือทาภายนอกใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด....


หน้า 1/1
1